Gaza/RTL berichtgeving dd 15-1-2008

Do 17 Januari 2008 05:56 | Astrid Essed | 3514 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

 

 

 

 

Bij dezen wens ik u allen een gelukkig, voorspoedig en strijdbaar 2008 toe


Op naar een wereld zonder oorlog, bezettingen, racisme en andere mensenrechtenschendingen en de economische uitbuiting van de zwakkeren door de sterkeren, zowel op industrieel als op landenniveau


Op naar een vrij Palestina, Irak, Afghanistan en andere bezette landen en gebieden
Voor gelijke rechten van migranten!

 

Hierbij doe ik u onder P/S mijn commentaar toekomen van mijn aan de Nederlandse RTL teletekstredactie toegezonden commentaar tav haar berichtgeving dd 15-1 over de Israelische militaire aanvallen in Gaza

 

Onder A vermeld ik het aanvankelijke RTL teletekstbericht en onder B mijn geleverde kritische commentaar


Hierbij dient nog de kanttekening gemaakt te worden, dat de RTL teletekstredactie later op de dag haar berichtgeving heeft aangepast, maar alleen betreffende de hoogte van de slachtoffers [zij vermeldde later 15 Palestijnse doden en 40 gewonden]

 

Het essentiele feit echter, dat noch locatie van de aanval, noch specificatie naar militaire of burgerslachtoffers, noch de Israelische troepensterkte genoemd werd en dat slechts een Israelische bron werd vermeld, is niet gewijzigd bij de correctie van haar berichtgeving

 

Hierdoor blijft mijn kritiek overeind staan

 

Vriendelijke groeten en nogmaals de beste wensen voor een gelukkig en strijdbaar 2008 toegewenst

 

Astrid Essed


A RTL berichtgeving dd 15-1-2008

 

´´Israelische militairen hebben zeker zeven Palestijnen gedood bij aanvallen op de Gazastrook.
Volgens Israel ging het om een actie tegen terreur
Zeker negen Palestijnen raakten gewond´´

 

Einde berichtgeving

 

B Commentaar op RTL berichtgeving

 

Aan de teletekstredactie van RTL

 

Geachte Redactie,

 

Alsnog een gelukkig, gezond en voorspoedig 2008 toegewenst

 

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

 

In uw berichtgeving dd 15-1 vermeldt u, dat Israelische militairen zeker zeven Palestijnen hebben gedood bij aanvallen op de Gazastrook

Vervolgens vermeldt u, dat het volgens Israel ''om een actie tegen terreur'' zou gaan
U besluit uw berichtgeving met de mededeling, dat zeker negen Palestijnen gewond raakten

 

Met een dergelijke summiere nieuwsinformatie, zonder aanvullende of kritische achtergrondinformatie uwerzijds, maakt u zich zowel schuldig aan onvolledige als eenzijdige en tendentieuze berichtgeving

 

A Summiere nieuwsinformatie:

 

In de eerste plaats is uw berichtgeving uiterst summier, aangezien u noch nadere informatie verstrekt over de locatie van de actie, noch over de Israelische troepensterkte, noch over het feit, of er sprake is van alleen militaire, of eveneens burgerslachtoffers

 

Uit Reuters-berichtgeving dd 15-1, die zich gedeeltelijk baseert op locale medische bronnen, gedeeltelijk op de Israelische berichtgeving, blijkt echter, dat er sprake zou zijn van 10 Palestijnse slachtoffers, van wie 8 gewapend


Een en ander impliceert, dat er sprake is van twee burgerdoden, hetgeen een nader licht werpt op de betreffende Israelische militaire aanval
Hierop kom ik terug


Verder wordt er in het betreffende artikel melding gemaakt van de locatie van de aanval, de woonwijk Beit Zeitun, alsmede het feit, dat er sprake is geweest van een grootschalige Israelische militaire aanval, namelijk met tien tanks en andere zwaarbewapende voertuigen

Er zouden minstens 30 gewonden zijn

 

Verder blijkt uit de Reuters-berichtgeving, dat een Palestijnse sluipschutter een buitenlandse werknemer, afkomstig uit Ecuador zou hebben gedood, die werkzaam was op een Israelische boederij over de grens met Gaza

 

Ik kan er nog begrip voor opbrengen, dat er uwerzijds verwarring is over het aantal dodelijke of gewonde slachtoffers [verschillende bronnen spreken elkaar daarin tegen].

 

Echter, cruciale informatie betreffende de locatie van de Israelische aanval, de Israelische troepensterkte, alsmede het feit, of er sprake is van militaire of ook burgerslachtoffers, mag in een berichtgeving niet ontbreken


Als gezaghebbend teletekstmedium, dat volgens mijn informatie eveneens gebruik maakt van internationale nieuwsagentschappen als Reuters, dient u niet alleen hiervan op de hoogte te zijn, maar deze ook te vermelden, waardoor de lezer een evenwichtiger inzicht krijgt in de actuele informatie

 

B Eenzijdige berichtgeving

 

Eveneens valt het mij op, dat u als verklaring van deze Israelische militaire aanval slechts de Israelische militaire lezing vermeldt, als zou deze actie gericht zijn tegen de ''terreur'' of correcter gesteld [zie Reuters] ''de terroristische infrastructuur'' in Gaza

 

In de eerste plaats maakt u zich schuldig aan partijdige berichtgeving, door slechts de Israelische lezing te vermelden en geen melding te maken van de Palestijnse versie.


In de tweede plaats maakt u geen melding van het feit, dat volgens de Israelische versie, iedere Palestijns militaire actie, of deze nu gericht is tegen het Israelische leger of tegen Israelische of andere burgers, als terroristisch wordt gekwalificeerd, hetgeen niet juist is

 

C Bezetting:

 

Ieder militair verzet tegen een bezettingsleger is gelegitimeerd volgens het Internationaal Recht en ondanks de terugtrekking van het Israelische leger uit Gaza, is daar nog steeds sprake van een bezetting, aangezien het luchtruim en grenzen door het Israelische leger worden gecontroleerd, er een Israelische troepenmacht in Zuid-Gaza is, de geldstromen door Israel worden gecontroleerd en er geen sprake is van een staatkundig onafhankelijke Palestijnse Staat


Militair geweld tegen burgers, zoals het doodschieten van de genoemde Ecuadoriaanse werknemer geweld tegen burgers, is wel illegaal en terroristisch

 

Nogmaals echter, door het overnemen van de Israelische, onjuiste terminologie van ''Palestijns terrorisme'' zonder enige toelichting uwerzijds, maakt u zich schuldig aan partijdige en onjuiste berichtgeving

 

D Israelische militaire aanvallen op Gaza:

 

Uit de berichtgeving van Reuters, alsmede andere bronnen, is duidelijk geworden, hier sprake is geweest van een grootschalige Israelische militaire aanval in een woonwijk, waarbij zowel burgers zijn gedood, als gewond geraakt

Wanneer daarvan sprake is, heeft het Israelische leger zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, aangezien bij iedere militaire aanval van welke conflictspartij ook, volgens het Internationaal Humanitair Recht een strict onderscheid gemaakt dient te worden tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]

 

Het patroon echter van de structurele Israelische aanvallen in Gaza en andere bezette gebieden [zoals de Westelijke Jordaanoever] bestaat uit willekeurige aanvallen op vluchtelingenkampen of woonwijken, waarbij dit onderscheid wegvalt, zowel in schietgedrag van de grondtroepen als ongerichte luchtbombardementen, met als gevolg een aanzienlijk aantal burgerslachtoffers

 

Het zou aanbeveling verdienen, wanneer u in uw berichtgeving ook daarvan melding zou willen maken


Een en ander is gemakkelijk te controleren op de websites van internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [www.amnesty.org], Human Rights Watch [www.hrw.org], alsmede het Rode Kruis [www.icrc.org]

 

Ik spreek de hoop uit, dat u zich bij toekomstige berichtgeving over dit onderwerp niet alleen zal bedienen van een minder summiere berichtgeving, maar eveneens de journalistieke grondprincipes van ''hoor en wederhoor'' zult willen toepassen

 

U kunt hierin een voorbeeld nemen aan het door mij genoemde Reuters-bericht [ik vermeld het onder P/S] dat zowel aandacht besteedt aan de Israelische als de Palestijnse versie

Een en ander moge leiden tot een eerlijkere en objectieve berichtgeving, hetgeen uw journalistieke verantwoordelijkheid is tav het teletekstlezende publiek

 

Vriendelijke groeten
Astrid Essed


P/S

Zie Reuters-berichtgeving dd 15-1

http://www.reuters.com/article/featuredCrisis/idUSL15607479
 

Bron: RTL/Reuters