Brief aan VU ziekenhuis tav het vragen van een financiele bijdrage aan ''illegalen''

Di 4 December 2007 03:27 | Astrid Essed | 3528 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen

Geachte lezers van Yayabla,

Wellicht bent u op de hoogte van de recente berichtgeving over de praktijken van een aantal Nederlandse ziekenhuizen, die illegalen een financiele vergoeding vragen, voorafgaand aan de medische behandeling, ook wanneer er sprake is van spoedeisende hulp

Zie ook

http://www.volkskrant.nl/economie/article480925.ece/Illegalen_worden_geweerd_in_ziekenhuis

Naar aanleiding daarvan heb ik aan mevrouw Dr A de Goei, Hoofd Medische Zaken van de VU, een brief doen toekomen, waarvan ik u onder P/S deelgenoot wil maken
Voor degenen onder u, die eveneens naar de VU willen reageren, vermeld ik het betreffende e-mailadres van de secretaresse van de afdeling Medische Zaken, mevrouw d'Azevedo

E-mailadres:

mm.dazevedo@vumc.nl

Mevrouw D'Azevedo zal dan zo vriendelijk zijn, het mevrouw de Goei te doen toekomen

Onder P/S doe ik u dus mijn brief toekomen

Gezien de spoedeisende humanitaire nood in dezen zou het zeer te waarderen zijn, wanneer een aantal van u zo vriendelijk zou willen zijn, eveneens te reageren, hetzij per e-mail, hetzij per brief

 Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw moeite

Vriendelijke groeten

Astrid Essed


Bij dezen de brief aan mevrouw A de Goei:

Brief aan mevrouw Dr A de Goei:

''
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.''

Eed van Hippocrates
Artseneed van de KNMG en de VSNU


Aan mevr Dr. A De Goei
Hoofd Bestuur Medische Zaken Vrije Universiteit Amsterdam

Geachte mevrouw De Goei,

Middels deze brief wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb met grote verontrusting kennisgenomen van het in o.a. de VU heersende beleid, waarbij financiele vergoeding aan onverzekerden gevraagd wordt, voorafgaande aan een medische behandeling
 

Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, maakt uw ziekenhuis zich schuldig aan een ernstige schending van de internationale en Europese mensenrechtenregels, alsmede aan de schending van door artsen afgelegde Eed van Hippocrates


Te uwer informatie:

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is bij internationale verdragen vastgelegd, dat iedere inwoner in een land recht heeft op een maximum aan goede fysieke en psychische gezondheid, waaruit uiteraard direct voortvloeit, het recht op een zo goed mogelijke medische zorg

Zie artikel 12, Internationaal Convenant inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

Het ernstigste echter acht ik uw evidente schending van de voor artsen bindende Eed van Hippocrates.
Niet voor niets heb ik in dit verband in de aanhef van mijn brief gewezen op uw plicht, enerzijds tot het geven van zo goed mogelijke medische hulp aan zieken en anderszijds het centraal stellen van het medisch-humanitaire belang van de patient

Het is evident, dat het weigeren van medische hulp aan illegalen en andere onverzekerden hiermee in flagrante strijd is

Zeker heb ik begrip voor het feit, dat medische kosten aan onverzekerden het ziekenhuisbudget in gevaar kunnen brengen, maar dienaangaande dient u dan naar mijn mening een financiele regeling te treffen
Het weigeren van medische hulp vooraf aan een patient, om welke reden ook, druist tegen alle mensenrechtelijke en beschavingsnormen in
Zeker van een zich op levenschouwelijke basis baserend ziekenhuis mag een andere opstelling verwacht worden

Bovendien kan een arts of een ziekenhuis haar medische verantwoordelijkheid niet van zich afschuiven, door zich te verschuilen achter financiele problemen of Overheidsbezuinigingen, omdat de eerste en enige taak van een arts of ziekenhuis is en blijft, het verschaffen van medische hulp.

Daarbij komt nog het feit, dat uw financiele eisen aan onverzekerden kunnen, bij een betaling voorafgaande aan de medische hulp, kunnen oplopen tot 300 euro, een exorbitant bedrag in deze tijden

Tenslotte wil ik u er vriendelijk op wijzen, dat u als ziekenhuis strafbaar bent en gerechtelijk vervolgd kan worden wegens dood door schuld of opzettelijke nalatigheid, wanneer door uw weigering, het ziekteproces van betreffende patient[en] ernstig verslechtert of de patient in kwestie komt te overlijden

Ik spreek de hoop uit, dat u, bovenstaande overwegende, alsmede de vanuit o.a. de Stichting Pharos en Dr van Muijsenbergh en de Nederlandse Zorgautoriteit geuite kritische geluiden, uw financiele toegangsbeleid voor onverzekerden zult heroverwegen en in de toekomst medische hulp zult verlenen aan iedereen, die deze van node heeft, verzekerd en onverzekerd

De Eed van Hippocrates, alsmede de geldende humanitaire maatstaven, mogen u daarbij tot leidraad zijn

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

  

Bron: Volkskrant

Reacties

  Nog Een Voorbeeld

  Wo 5 December 2007 22:09 | Vincent Brunott |

  Zelf heb ik naar mevrouw A. de Goei het volgende bericht gemaild. Misschien kan het anderen inspireren zoals de brief van Astrid Essen mij inspireerde.


  Betreft: Medische Zorg Voor Illegalen


   


  Geachte mevrouw A. de Goei,


  Het zijn moeilijke tijden. Wereldwijd worden mensen uit allerlei vormen van nood over onze planeet heen en weer gejaagd. Ik hou u niet persoonlijk verantwoordelijk voor het vragen van een vergoeding voor medische zorg aan mensen die zo'n vergoeding niet kunnen betalen.


  Wel vraag ik u dringend er alles aan te doen de eed van Hippocrates niet te laten verworden tot een betekenisloos etiket. Een 'illegaal mens' is een juridische uitvinding, niet een mens van vlees en bloed. Ik hoop dat  de menselijke benadering de juridische overwint.


  En tenslotte is het, voor zover ik het kan overzien, 'illegaal' om een 'illegaal mens', op welke gronden dan ook, medische zorg te onthouden.


  Met vriendelijke groet,


  Vincent Brunott