Commentaar op Elsevier-artikel ''Recht zwicht voor tirannie Samir A''

Di 23 Januari 2007 06:04 | Astrid Essed | 3743 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

Zoals u ongetwijfeld zult weten heeft Samir A, die op de ''terroristenafdeling'' van EBI Vught is gedetineerd, onlangs een hongerstaking gehouden om te protesteren tegen de gemengde samenstelling van de afdeling en het samen luchten met de twee eveneens aldaar gedetineerde vrouwenHoewel zijn protesten grotendeels religieus geinspireerd waren, was deze hongerstaking tevens een protest tegen de zeer strenge detentieomstandigheden in EBI Vught, waarover ik reeds eerder heb berichtZo hebben de gedetineerden geen recht op studie of arbeid, is er sprake van veelvuldige visitaties, zijn de facilitaire omstandigheden slecht [zeer koude cellen] en is het spreken van Arabisch niet toegestaan

Deze stringente veiligheidsmaatregelen gelden eveneens de andere gedetineerden, de ernstige criminelen, waarbij dezen eveneens veelvuldig worden geblinddoekt en geboeidNog afgezien echter van de aard van zijn protesten is een gemengde afdeling in strijd met de beginselen van de Nederlandse Penitentiaire Beginselenwet, artikel 11, lid 1Zie

http://www.st-ab.nl/wetten/0230_Penitentiaire_beginselenwet_Pbw.htmZijn hongerstaking heeft erin geresulteerd, dat de betreffende twee vrouwen zijn overgebracht naar een speciale ''tereur''adfeling in de Rotterdamse gevangenis de Schie

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de adjunct hoofdredaceur van het Nederlanse Week blad Elsevier, dat van intellectueel liberale krant van een zeker niveau is afgegleden naar het rechts-populistische niveau van de partij de PVV van de heer Wilders, een commentaar geschrevenNiet alleen getuigde zijn commentaar in erntige mate van zeer tendentieuze en demagogische berichtgeving, eveneens getuigde een en ander van een opvallend gebrek aan kennis van de Nederlandse gevangenisregelsOnder P/S vermeld ik de link naar het commentaar, waaronder mijn reactie volgt, die ik uiteraard aan de redactie van Elsevier heb doen toekomen Het zal u overigens niet verwonderen, dat mijn kritische reactie niet aan de oneliners van de andere reagenten op Elsevier.nl is toegevoegd

Vriendelijke groeten

Astrid EssedP/S

Link naar het artikelhttp://www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp/artnr/135227/index.htmlBij dezen mijn reactie:Geachte Redactie,Bij dezen nog de beste wensen voor 2007 toegewenst
Middels onderstaande wil ik echter een kanttekening plaatsen op uw berichtgeving, als zou het recht gezwicht zijn voor de ''tirannie'' van Samir A, die met zijn hongerstaking heeft geprotesteerd tegen de aanwezigheid van vrouwen op de Terroristenafdeling in EBI Vught
Niet alleen getuigt de door u gemaakte opmerking ''tirannie'' van een gebrek aan journalistieke objectiviteit, daarenboven is hierbij uwerzijds sprake van een opvallend gebrek aan kennis van de in Nederland geldende gevangenisregels''Tirannie''

In de eerste plaats dient u zich te realiseren, dat een gedetineerde, zeker in het zeer strenge regime van de EBI in het algemeen en de terroristenafdeling in het byzonder [veelvuldige visitaties, geen recht op arbeid of studie, geen recht op het spreken van Arabisch etc] vrijwel rechteloos is en dat een hongerstaking een van de weinige ten dienste staande protestmiddelen is

Gemengde detentie in strijd met de Nederlandse gevangenisregels:

Nog los van zijn op religieuze redenen gebaseerde verzet tegen het gemengd luchten met vrouwen is een gemengde mannen/vrouwenafdeling in strijd met artikel 11, lid 1, Penitentiare Beginselenwet'


Zie
http://www.st-ab.nl/wetten/0230_Penitentiaire_beginselenwet_Pbw.htmDarmziekte Samir A:Verder acht ik het tendentieus en van weinig journalistiek researchwerk getuigen, dat u stelt, dat de darmziekte van Samir A ''wel blijkt mee te vallen''

In de eerste plaats kunt u hiervoor geen enkele serieuze medische bron aanvoeren, in de tweede plaats wil ik u eraan herinneren, dat hij minstens een keer voor deze darmziekte in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen is opgenomen
Verder dient hij drie maals daags voor deze aandoening medicijnen te slikkenIk spreek dan ook de hoop uit, dat u zich bij een volgend commentaar op dit onderwerp niet alleen op de hoogte stelt van de Nederlandse gevangenisregels, maar eveneens researchwerk doet tav de medische geschiedenis van Samir A of andere gedetineerdenVolgens de eveneens door Nederland ondertekende internationale mensenrechtenverdragen heeft ieder mens recht op een humane behandeling, zonder aanziens des persoonsWellicht is het van belang, dat u zich dat terdege realiseertVriendelijke groeten
Astrid Essed

Bron: artikel Elsevier