Geen straffeloosheid Nederlandse militairen in Irak

Di 19 Juni 2007 06:25 | Astrid Essed | 2934 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Geen straffeloosheid Nederlandse militairen in Irak

Inleiding:


Definitie marteling in het Antifolterverdrag, 1987, artikel 1


''1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.''

Zie

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

Geachte Redactie,

Ik ben van mening, dat de Commissie van den Berg zich in haar conclusies in verregaande mate heeft bediend van bagatelliserend taalgebruik, door ernstige mensenrechtenschendingen als ''fouten'' voor te stellen
Verder heeft zij tevens te gemakkelijk de conclusie getrokken, dat er geen sprake is geweest van martelingen.


1 Fouten

a Schendingen van de 3e Conventie van Geneve

Opvallend is, dat de Commissie in haar rapportage vermeldt, dat de gedetineerden niet zijn behandeld als krijgsgevangenen
Aangezien aan de positie van krijgsgevangenen bepaalde vaststaande rechten kunnen worden ontleend, is in dezen in ieder geval sprake van een ernstige schending van de rechten van de gedetineerden2 Martelingen

b Het onthouden van slaap, hard geluid en het gebruik van skibrillen

Volgens internationaalrechtelijke bepalingen is in ieder geval bij het langdurig onthouden van slaap en het veroorzaken van hard geluid, hetgeen een Nederlandse verhoormethode is geweest, sprake van hetzij marteling, hetzij vernederende en onmenselijke behandeling
Het laatste is eveneens streng verboden als ernstige mensenrechtenschendingen en zou zeker niet onder ''fouten'' moeten ressorteren

Zie

http://www.amnesty.nl/documenten/turkije210302.pdf

http://www.hrw.org/press/2001/11/TortureQandA.htm#What

Er dient dan ook een strafrechtelijke vervolging te volgen


c De aanwezigheid van een electrische wapenstok tijdens de verhoren

Eveneens heeft de Commissie de aanwezigheid van een electrische wapenstok tijdens verhoren geconstateerd, maar niet kunnen vaststellen, dat hier sprake is van een gebruik
Evident is echter, dat een gebruik van een electrische wapenstok wel degelijk onder marteling valt

Ergo, de conclusie van de Commissie zou dan ook niet mogen zijn, dat er geen martelingen hebben plaatsgehad, maar dat er sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen en dat het al dan niet martelen niet kon worden vastgesteld

Ik acht het onacceptabel, dat de betrokken militairen, gebaseerd op bovenstaande bevindingen, niet strafrechtelijk worden

vervolgd

Nederland dient niet alleen met het wijzende vingertje [terecht] naar mensenrechtenschendingen in andere landen te wijzen, maar eveneens door haar ondertekende mensenrechtenverdragen na te leven

Astrid Essed

P/S Commissie van den Berg

http://www.volkskrant.nl/binnenland/...e_Van_den_Berg


Bron: Commissie van den Berg