Kerstboodschap 2007: Tegen racisme, armoede, oorlog en uitsluiting ''illegalen''

Vr 28 December 2007 20:35 | Astrid Essed | 3623 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen

Geachte lezers van Yayabla,

Gisteren las ik zowel op het Nederlandse als Belgische nieuws tussen de wirwar van dagelijkse ellende twee berichten, die mij schokten

De eerste betrof het recordbedrag, dat de ''Nederlander'' dit jaar had uitgegeven aan Kerstinkopen, namelijk 700 miljoen euro, 15 procent meer dan vorig jaar

http://www.demorgen.be/dm/nl/982/Home/article/detail/113855/2007/12/23/Nederlander-geeft-recordbedrag-uit-aan-kerst.dhtml

Een tweede bericht, dat mij trof, was de mededeling van de officiele Israelische militaire aanklager tav Libanon, dar Israel niet fout had gezeten in Libanon met het gebruik van clusterbommen, aangezien zij voornamelijk zouden zijn uitgeworpen in een ''onbewoond'' gebied en bedoeld zouden zijn om Hezbollah-raketaanvallen tegen te gaan

http://msn.anp.nl/msn/nieuws.do?action=article&id=5361972

Ik vraag mij af, of de Israelische militaire aanklager 's nachts wel kan slapen, na zo'n boude bewering, gezien de dagelijkse Libanese BURGERslachtoffers, die tot op heden worden verooorzaakt door de tot landmijnen gegenereerde niet-afgegane clusterbommen
Hoe hij het rijmt met het feit, dat Libanese burgers, die op de vlucht waren geslagen voor Israelische bombardementen op zowel militaire als burgerdoelen, teruggekeerd, in hun woning en tuinen, tuig van deze duivels wapens aantroffen, zodat de kinderen niet veilig konden spelen?
Hoe hij kan leven met de leugen, dat het ''onbevolkt'' gebied zou zijn, terwijl Human Rights rapportage heeft aangetoond, dat er wel degelijk mensen woonden!

http://hrw.org/english/docs/2006/07/24/isrlpa13798.htm

Een derde eigen ervaring, die mij schokte was de boude verklaring van Amnesty International Nederland op een bijeenkomst van Europarlementariers, niet tegen uitzettingen te zijn, wanneer het maar humaan geschiedde
Te '''verzoeken'' aan Staatssecteraris Albayrak, een maximum ''detentie'' termijn te stellen aan opgepakte asielzoekers en andere migranten zonder papieren

Over Israelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals de langzame uithongering van de bevolking in Gaza vanwege de boycot en het tegenhouden van ernstig zieke patienten aan de grens met Israel kan, zonder Hezbollah-oorlogsmisdaden te willen bagatelliseren, kan een boek geschreven worden

Maar laten wij ons beperken tot Nederland en wel tot de tot vraatzucht verworden Kerstviering

Gun ik mensen dan niet een lekker Kerstdiner en een gezellig familie-samenzijn?
Natuurlijk WEL

MIj gaat het echter om die ongebreidelde geld en hebzucht, de mentaliteit van de consumptiemaatschappij tot het willen hebben van steeds meer, terwijl er bij ''de andere kant in Nederland'', mensen met een uitkering en anderen, steeds grotere armoede voorkomt
Terwijl asielzoekers op straat lopen te bedelen, omdat zij van alle voorzieningen zijn afgesneden door het beleid van dit en voorafgaande kabinetten
Terwijl mensen in Afrika aan de kant van de weg liggen te sterven, voor een groot deel veroorzaakt door de oneerlijke economische Westerse hegemonie in de Derde Wereld en als zij naar het rijkere Europa willen vluchten, vaak in de wateren van de Middellandse Zee sterven

Ik wil u NU vragen om twee minuten stilte in acht te nemen voor die jaarlijks omgekomenen, wat in de duizenden loopt

De EU kijkt er relatief onverschillig tegenaan en bouwt verder aan het Fort Europa

Zouden zij er 's nachts van kunnen slapen?
Ik vrees, dat zij er geen moment wakker van liggen

Die bijna onpasselijk wordende consumptiedrang, met een mentaliteit van ''ikke, ikke, ikke'' [de goeden niet te na gesproken] doet mij denken aan het Oud-Testamentische verhaal van de steden ''Sodom en Gomorra'', die in opdracht van God zouden zijn vernietigd, voor de vele zonden, waaraan de bewoners zich zouden schuldig maken
Er is geen enkel bewijs, dat hier sprake zou zijn van sexuele perversiteiten en kon evengoed slaan op een ongeremd egoisme, bijvoorbeeld op het gebied van buitensporige consumptie-drang zonder met anderen te willen delen
In ieder geval was er sprake van xenofobie, aangezien Lot [de neef van aartsvader Abraham] bedreigd werd, omdat hij een ''vreemdeling'' was

Quote:

''Maar ze schreeuwden: ‘Uit de weg!’ Ook riepen ze: ‘Dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven.''

Zie

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+18%2C1-19%2C38&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
 

 


Ja, toen al

Nu geloof ik persoonlijk helemaal niets van een ''stedenvernietigende God'', aangezien de mensen evenals nu, graag de Almachtige voor hun eigen, misdadige karretje willen spannen

Wat wel uit het verhaal geleerd kan worden, is dat alle daden, zeker op beleidsniveau, een prijs hebben

Zoals die van een voormalig minister van Vreemdelingenzaken, die zich wil aansluiten bij een van Nederlands meest ''vooraanstaande' politieke racisten
Zoals de ongebreidelde Nederlandse politieke steun aan de moordende en martelende VS-politiek
Zoals de wijze, waarop asielzoekers en andere mensen zonder papieren worden behandeld

Zoals die van Nederlandse economische deelname aan het afhankelijk houden van de Derde Wereld, via oneerlijke handelsverdragen

En dat zou zonder gevolgen blijven?

Natuurlijk niet, op een gegeven ogenblik willen de slachtoffers hun recht halen, hetzij vreedzaam, door naar het rijke Westen te vluchten, hetzij niet vreedzaam, door het starten van hetzij gerechtvaardigde bevrijdingsoorlogen, hetzij het plegen van ongerechtvaardigde terroristische aanslagen

Maar de rekening krijgt het ''Westen'' [waaronder uiteraard eveneens Japan en andere machtige niet Europese economieen]] hoe dan ook gepresenteerd

Maar terug naar Kerst

Waar was het ook alweer allemaal om begonnen:

Oja, je zou het bijna vergeten, tussen al die zwelgpartijen door

Met de afwijzing en uitsluiting van een arme Joodse familie voor wie geen plaats was in de herberg, die noodgedwongen naar Bethlehem had moeten trekken op lastgeving van de toenmalige Romeinse bezetter, die een volkstelling wilde uitvoeren

In de meest bizarre omstandigheden bevalt de vrouw daar van een Kind, die de boodschap van naastenliefde en solidariteit zou komen verkondigen en bereid was, daarvoor de hoogste prijs te betalen
Die zou zeggen, dat iedereen behandeld dient te worden, zoals jezelf behandeld zou willen worden
Die zou stellen, dat de tegenstanders recht hebben op evenveel respect en humaniteit

Wat daarvan in deze wereld terechtkomt, is ronduit een lachertje
Wij behoeven daarvoor niet naar Guantanamo Bay te gaan hoor, Nederland is een ''mooi'' voorbeeld

Het uitzetten van terreurverdachten naar landen, waarvan gerede kans is op foltering, zo illegaal als wat, maar ja, welke haan kraait ernaar?
Het aannemen van wetten waardoor mensen langer dan twee jaar in voorlopige hechtenis kunnen zitten en waarbij zijn kunnen worden veroordeeld op basis van geheim bewijsmateriaal
Het plaatsen van terreurverdachten en veroordeelden onder detentieomstandigheden, in strijd met het Internationaal Recht en beschavingsregels
Het maandelang isoleren van een vrouwelijke terreurveroordeelde van contact met medegevangenen
Is dat nou isolatiefolter of niet soms

De nu reeds twee jaar voortdurende isolatie van Mohammed B, die in 2004 de heer van Gogh om het leven heeft gebracht
Hoe ernstig het misdrijf ook, jarenlange isolatie is inhumaan en illegaal, volgens de door Nederland zelf ondertekende internationale rechtsregels


Russische, Amerikaanse of Stasi-praktijken?

Welnee, dat gebeurt gewoon in Nederland, anno 2007

Slim van de wetgever, die anti-terreurwetgeving zo op te rekken, dat eventueel ook vreedzaam protesterende activisten eronder kunnen vallen
Dus maak u geen illusies, het kan iedereen treffen

Een andere opgelopte demon van deze tijd, het toegenomen anti-Islamisme, racisme en anti-semitisme

Van hetzelde laken een beweging
En ''lekker'' gevoed door huidige coryfeen als Verdonk, Kamp en Wilders alsmede de reguliere politiek en een aantal immer op sensatie beluste media

Natuurlijk, de navolgers behouden hun eigen verantwoordelijkheid, maat welk serieus kritisch geluid is er nog te horen, dat tegenwicht biedt?

Dat ik het moet meemaken, dat Nederlandse vrouwen, met moslims getrouwd, dat verzwijgen, uit angst voor

Ja, waarvoor?

DAT het gebeurt is al ernstig genoeg in deze huidige cultuur van egoisme, veiligheidshysterie en opgelopte xenofobie!

De ''mensenrechtenorganisaties''

Ja, en dan zijn er in Nederland ''mensenrechtenorganisaties'' als Amnesty International Nederland [Londen is een stuk principieler en zeker Human Rights Watch]
Uiteraard wil ik hun positieve activiteiten niet te kort doen, maar hoe durft Amnesty Nederland op een bijeenkomst met Europarlementariers te stellen, niet ''tegen uitzettingen'' te zijn

Terwijl het grootste deel van de uitzettingen plaats vinden naar hetzij oorlogsgebieden, hetzij landen waar de mensenrechtensituatie ongelooflijk slecht is, hetzij landen waar betrokkenen grote kans maken op vervolging

In alle gevallen in strijd met verdragen, die Nederland zelf heeft getekend

Hoe DURFT Amnesty International Nederland te ijveren voor een ''maximum-termijn'' van de ''vreemdelingendetentie

Amnesty behoort zich als mensenrechtenorganisatie op het standpunt te stellen, dat NIEMAND, die geen strafbaar feit op zijn geweten heeft, behoort te worden gedetineerd

Of is het strafbaar, te vluchten voor vervolging?
Voor oorlog?
Voor honger en armoede?

Shame on them!!

Nee, het Kind, dat in de Kerstnacht is geboren, zou het anders hebben gedaan

Die zou hebben gedemonstreerd tegen de detentie en uitsluiting van mensen zonder papieren
Misschien had hij zich wel aan een hek vastgeketend, wie zal dat zeggen

Die zou geprotesteerd hebben tegen honger, oorlog en marteling

Die zou zijn hand hebben uitgestoken naar iedere gedetineerde, wat ook op zijn geweten, terreurveroordeelde of verdachte of niet, want wij zijn allen mensen en dienen menswaardig te worden behandeld

Dat is geen pleidooi om van strafvervolging af te zien, maar wel het handhaven van de elementaire mensenrechtenregels

Ik praat hier over het Kind in de Kribbe [of liever gezegd, het was een grot], omdat iik de hypocrisie van het consumptiegedrag rond Kerst en die hele schijnheilige sfeer aan de kaak wil stellen
O hemel, morgen weer die ''Kersttoespraken'' van al die machthebbers met bloed aan hun handen.....[zucht]

Maar men behoeft niet in God te geloven om voor mensenrechten te ijveren, integendeel

Het enige dat je tot ''mens'' maakt is niet religie, maar de inzet voor een betere wereld

En dat kan bij zowel religieuzen als niet-religieuzen

Ik eindig hiermee, dat waren enkele woorden ter overdenking

Iedereen die dit leest wens ik werkelijk goede Kerstdagen in de geest van naastenliefde en solidariteit

En op weg naar een betere wereld

Ik bedankt u allen voor uw inzet in welke vorm dan ook, VOOR die betere wereld

De strijd gaat door, ook in 2008

Er is maar een ras, het menselijk ras

Geen mens is illegaal!
Wetsmaatregelen, die mensenrechten schenden, wel

Vriendelijke groeten
Astrid Essed


 

Reacties

  Uitgaven kerst!

  Za 29 December 2007 00:30 | Nexus |

  Beste Astrid,


   


  Ik zou die berichten van die uitgaven niet zomaar klakkeloos aannemen. Er is veel aan gelegen dat wij een idee krijgen dat wij kompleet uit ons dak gaan. In plaats van de berichten te geloven kun je beter in je eigen omgeving eens navraag doen. Ik heb dat gedaan, in mijn omgeving is er beduidend minder uitgegeveven aan de kerst dan voorafgaande jaren. Check het gewoon zelf, is altijd beter.


   


  Ook vraag ik aan iedereen die ik tegenkom op wie ze de afgelopen verkiezingen gestemd hebben en weet je, ik kom maar zeer weinig mensen tegen die op Balkenende stemden. Toch had hij volgens het journaal heel veel stemmers. Die vraag stel ik trouwens landelijk daar mijn netwerkje ook landelijk is.


   


  Beste wensen alvast! Top dat je de zaken zo goed in de gaten houdt!


   


  Nexus


  .

  Wo 2 Januari 2008 12:05 | louise |