Concept verdwijnmechanisme voorgesteld

Zo 11 Februari 2007 22:54 | San | 2169 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Twee wiskundigen beweren dat de toestellen die in Star Trek worden gebruikt om ruimteschepen onzichtbaar te maken in de realiteit zouden kunnen functioneren.

                       

                                  "Cloaking device"


Ze hebben hun concept uitgewerkt en gepubliceerd in een onderzoeksrapport in één van de UK Royal Society’s wetenschappelijke dagbladen.


Nicolae Nicorovici en Graeme Milton lichten toe dat indien men bepaalde voorwerpen dichtbij een materiaal (een superlens genoemd) plaatst, de voorwerpen hierdoor zouden kunnen verdwijnen.

Het zou afhangen van een effect dat bekend staat als: "abnormaal gelokaliseerde echo”
Hoe dan ook, de auteurs hebben tot dusver enkel de berekeningen gemaakt om te zien of het concept zou kunnen werken. Zo’n toestel bouwen zou ongetwijfeld een significante uitdaging betekenen.


KLEIN BEGINNEN

Toestellen die zaken voor het oog onzichtbaar maken berusten op een vorm van verborgen technologie (cfr. stealth) en zijn erg geliefd bij Star Trek ‘slechterikken’ zoals Romulans en Klingons.
Het complex mathematisch fenomeen, geschetst door Milton en Nicorovici dicht een beetje de kloof tussen science fiction en werkelijkheid.

Het fenomeen is analoog met een stemvork (dit rinkelt met één enkele geluidsfrequentie) dat naast een wijnglas wordt geplaatst. Het wijnglas zal beginnen te rinkelen met dezelfde frequentie; het weergalmt.


Het verdwijnmechanisme zou een resonantie ontwikkelen, eerder met licht- dan geluidsgolven.
Het concept is in zulk een vroeg stadium dat wetenschappers op het ogenblik enkel spreken over de mogelijkheid om stofdeeltjes te doen verdwijnen voor het oog - nog geen ruimteschepen dus.

In dit voorbeeld verspreidt een verlicht stofdeeltje licht aan frequenties die een sterke, fijn afgestemde weerkaatsing veroorzaken in een verdwijntoestel (lees in dit voorbeeld: superlens) dat zeer dicht bij het stofdeeltje wordt geplaatst.
De weerkaatsing doet het licht dat terugkaatst van de stofvlek ‘uitvallen’, zodat het stofdeeltje onzichtbaar wordt.
Een manier om een verdwijnmechanisme te construeren is het gebruik van een superlens, gemaakt van recent ontdekt materiaal dat licht manipuleert zodat het zich op een abnormale manier gaat gedragen.


VERDWIJNEND PUNT


Professor Sir John Pendry van het Imperial College London, baanbrekende kracht achter de superlenzen, zei:


"Indien het stofdeeltje dicht genoeg is, veroorzaakt het een zeer agressieve reactie in het verbergmateriaal (superlens) dat essentieel terug reageert op het stofdeeltje en het zo forceert om geen licht meer af te geven.

"Alhoewel er licht op de stofdeeltjes valt, wordt het verspreiden ervan verhinderd door de verberger (superlens) die heel dichtbij staat”, vertelde hij de BBC News website.

De auteurs van de krant argumenteren dat het verdwijntoestel (superlens) niet enkel van toepassing is op stofdeeltjes, maar ook kan worden ingezet bij grotere voorwerpen.
Maar ze geven toe dat het verbergmechanisme enkel werkt bij bepaalde lichtfrequenties, zodat sommige objecten die vlakbij de superlens worden geplaatst slechts gedeeltelijk zouden kunnen verdwijnen.

"Ik geloof hun beweringen over het doen verdwijnen van stofdeeltjes en nog een bepaalde categorie van voorwerpen. In hun rapport maken zij een uitspraak over een speciale vorm van materie die zij niet onzichtbaar kunnen maken, m.a.w. zij kunnen niet alles doen verdwijnen," zei Professor Pendry.

"Niettemin is het een prima concept om een agressieve reactie te verkrijgen van een verdwijnmechanisme (superlens) dat het kleine voorwerpen verhindert licht uit te gaan zenden”.


De Imperial College fysicus gaat ermee akkoord dat dit concept een potentieel is voor militaire doeleinden:

“Er moet aan de voorwaarde worden voldaan dat de stofdeeltjes zich in de buurt van het verbergmateriaal (superlens) bevinden opdat het effect zich kan doen voordoen. Een verbergmechanisme (superlens) dat maar aan een klein aantal voorwaarden voldoet is zeer beperkend – je kan een bepaalde militaire uitrusting of toestel niet herontwerpen zonder het verbergmateriaal of superlens aan te passen"

Details hierover zijn gepubliceerd in een rapport van de Royal Society A: Wiskundige, Fysische en Technische Wetenschappen.

                
 
                 "Jas die bijna 100% kan verdwijnen"


Vertaling & bewerking: San (dd 26/05/2006)

Bron: Paul.Rincon-INTERNET@bbc.co.uk