De race om de Aarde

zaterdag 20 januari 2007 06:48 | lil-eddy | 4625 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen

Nu zowat alle vertalingen van de Sumerische kleitabletten
de revu zijn gepaseerd, honderden zoniet duizenden wetenschappers op dit specifieke gebied hun visie erover gaven, nu vermoedens bijna geen vermoedens meer genoemd mogen worden maar eerder feiten, nu zou je denken dat wij met zijn allen stappen beginnen te ondernemen tegen de donkere krachten die weten wat komen gaat en ons bewust in het ongewisse laten omdat dit in hun voordeel is en in het voordeel van onze reizende "meesters", de Anunnaki.


Omloop Nibiru

Hoe lang de omloop van Nibiru is is eigenlijk van onderschikt belang, zij het niet dat wij tijd nodig hebben om in ieder geval de zaken hier op Aarde enigszins een beetje op orde te krijgen. Het is inmiddels duidelijk dat de in het verleden grote Aardse veranderingen gelijke tred schenen te houden met de regelmatige wederkomst van de planeet X ofwel Nibiru. De X, het symbool van de kruising, de kruising tussen mens en Anunnaki maar ook het symbool voor de kerk maar dan net iets anders. Wat laat die kerk ons eigenlijk
weten?

De kerk laat ons weten dat de verlosser op enig moment terug zal komen om goed en kwaad te scheiden, om te oordelen. Dit zou volgens de bijbel vooraf gegaan worden door grote natuurrampen, veel water en vuur en pijn. Een mooi vooruitzicht van een partij die het zo goed met ons voor heeft is het niet?!
Wetenschappers weten dat de intrede van een andere planeet in ons zonnestelsel enorme effecten zal hebben op alle andere planeten binnen ons stelsel, hoe groot die effecten zullen zijn durft men haast niet te noemen, vandaar de geheimzinnigheid rondom de terugkeer van Nibiru. Zou het extreme weer, alle extremen die wij vandaag de dag meemaken misschien al de invloed kunnen zijn van Nibiru?! Is Nibiru al in de buurt, stoort Nibiru het galactische evenwicht waarin ons systeem duizenden jaren verkeerde, dat zou goed het geval kunnen zijn! Maar weet dat er ook andere krachten spelen, krachten die het wel goed voor hebben met de mensheid, die de mens wel zien als een volwaardig wezen, krachten die de ware mens, die mens die niet onder controle staat van anderen een eerlijke en evolutionaire kans willen geven om zich te scharen tussen gelijken.

Intermezzo: Beelden met muziek

Wat komen ze dan doen?

Ik geloof dat de Anunnaki, gezien de drastische wijzigingen uit het verleden bij de kruising van Nibiru met ons zonnestelsel, waarbij Nibiru in tegenstelling wat veel mensen schrijven de Aarde zal raken maar volgens mij vaker gewoon passeert, willen weten hoe wij er nu voorstaan, hoe ze verder gebruik van ons kunnen maken en of wij inmiddels niet te ver geëvolueerd zijn waardoor mind-control minder goed zal werken en wij uiteindelijk een eigen vrije status zouden kunnen bereiken. Dat is niet in hun voordeel, daar zullen ze niet blij mee zijn. De families die rechtstreekse bloedbanden hebben met de Anunnaki, zij die de controle over de Aarde nog steeds hebben maar zien dat deze tanende is, doen er alles aan om ons dom te houden, om deze kennis in het achterlijke hoekje van de wetenschap te blijven plaatsen en eventuele bewijzen af te laten kraken door mensen die grof geld verdienen aan contra theorieën waarbij ooggetuigen, onderzoekers, ongelukjes met UFO’s, etc. belachelijk gemaakt worden met de kortzichtige gedachte dat wij alleen zijn en leven op andere planeten er zo uit moet zien als op Aarde.

Hebben mensen zich nooit afgevraagd waarom Reagan per se het Star Wars project wilde verwezenlijken, een project waarbij aanvallen vanuit de ruimte afgeslagen konden worden met raketten. Waarom meteen daarna de aanslag op Reagan? Waarom de maanlander de naam Eagle meekreeg, die Eagle die wij op de Sumerische kleitabletten terugvinden als voertuig voor de goden, de Annunaki. Waarom vlak na de atoombommen op Japan het incident in Rosswel plaatvond, waar ineens super geniën als Einstein, Tesla, Leonardo Da Vinci, Michel Angelo en vele anderen vandaan kwamen. Over evolutie gesproken, deze mensen waren hun tijd eeuwen vooruit! Deze mensen waren ook allemaal op de hoogte van “The Secret”. Waarom lezingen van John F.Kennedy naar het rijk der fabelen werden verwezen, waarom hij dood moest?!

Alles wordt en werd in het werk gesteld om de informatie die overweldigend is weg te moffelen met maar 1 doel, de mensheid in onwetendheid te laten en de controle op te kunnen voeren totdat de Anunnaki rond 2012, dat kan eerder maar ook later zijn, verhaal komen halen.

Zijn wij dan nu verloren?

Neen. In de verste verte niet!
De diversiteit in het Universum is ontelbare malen groter dan de diversiteit op Aarde. Er bestaan miljoenen zoniet miljarden rassen, ontsproten uit de meest uiteenlopende organismen. Wij denken steeds dat een andere beschaving op ons moet lijken maar dat is natuurlijk kortzichtig en dom. Alles in het universum heeft 1 constante, die constante is licht, een frequentie. Zonder licht kan ik niemand zien, zonder licht kan er niks zijn. Vanuit de kracht van het licht is eender welke schepping mogelijk, gasachtigen, vloeibaren, vaste vormen verschillend van reptielachtigen, plantachtigen, luchtachtigen, metaalachtigen en noem maar op. Onze wetenschap kan en wil dit niet bevatten maar moet schoorvoetend toegeven dat alles mogelijk is in het oneindig grote universum.

Zo zijn er wezens die ook hun verbindingen hebben met de mens op Aarde, zo kennen wij de Pleijaders, de Siriurs, de Andromedanen en vele anderen die regelmatig beschreven worden als het gaat over wezens die licht als basis hebben. De basis licht geeft hen de mogelijkheid zich in elke gewenste gedaante, vorm te manifesteren om anderen bij een “first contact” niet te doen schrikken of van streek te maken. Uit duizenden channelings, honderden rechtstreekse contacten met mensen , weten wij dat deze groep buitenaardsen het wel goed voor hebben met de mensheid en er alles binnen hun kunnen aan zullen doen de mensheid te helpen in hun pad naar verlichting, ascentie, de evolutiesprong. De sprong waar net de andere eerder besproken kant alles aan probeert te doen om te voorkomen. Het kan echter niet meer voorkomen worden, als licht er eenmaal is zal de duisternis moeten wijken, vroeg of laat. Je zou ascentie kunnen zien als bijvoorbeeld een aantal losse cellen die door constante deling langzaam maar zeker een eenheid beginnen te vormen en bijvoorbeeld een specifieke functie als die van een hand of een voet krijgen. Andere cellen zullen er tevens alles aan doen om die ontketende cellen hun plek te wijzen maar zoals ook de schepping van ons lichaam ons leert is dat tevergeefse moeite. Als een cel een functie krijgt toegewezen zoals wij een functie kregen toegewezen, zal die cel altijd die functie nastreven totdat ze het is. Zo zal het ook gaan met de mensheid, wij hebben een hoger doel ( functie) en dat doel is heilig, niks of niemand kan dit doel in de weg staan, hoe hard men het ook zal proberen.

Het probleem zit hem in de vrijheid van keuze en het zo min mogelijk willen mengen in de Aardse zaken. De ene kant heeft lak aan vrijheid van keuze en de andere kant heeft net dit als belangrijkste levensles, eenieder moet zijn eigen vrije keuze kunnen maken. Dit kan alleen als er informatie is, informatie over wat er allemaal aan de hand is en ik hoor het jullie al denken, die informatie wil men ons het liefst niet geven, precies en daarom doen wij dat.

Intermezzo:Ancient astronauts

Het lijkt een beetje op een race om de Aarde, wie heeft het eerst zijn doel bereikt?
De Anunnaki, die volgens mij geen leuke tijden voor ons in gedachten hebben of zijn het al die anderen die het nu welletjes vinden en ons onze rechtmatige plek in het universum willen geven.

Wat vertellen de Sumerische kleitabletten?

In grove lijnen vertellen deze tabletten dat er een nog een planeet binnen ons zonnestelsel hoort die in een ellipsvormige baan, afwijkend van de baan van alle andere planeten, eens in de plusminus 3600 jaar het pad met ons zonnestelsel kruist. Deze planeet noemen ze Nibiru ofwel planeet X. De bewoners van die planeet, de Anunnaki, waren op zoek naar goud en hebben dit gevonden op Aarde. Om dit goud te delven moesten ze mankracht hebben, deze mankracht verkregen ze door de toenmalige bewoners, voorvaders van ons, te kruisen d.m.v. genetische manipulatie om zo de moderne mens te schapen, naar hun evenbeeld. Zie afbeeldingen. Dit nieuwe ras moest door wilsoplegging werken voor deze “Goden” om in leven te blijven. Bloedlijnen van deze Anunnaki zouden nog steeds op Aarde vertoeven en de Aarde controleren, zie artikel achter gesloten deuren. Van tijd tot tijd geven deze families signalen af naar hun meesters, symbolische signalen zoals de landing van Apollo 11 waarvan het teken een adelaar was die sterke gelijkenis heeft met de adelaar op de Sumerische kleitabletten. Al eerder haalde ik aan dat het vreemd is dat vlak na de eerste atoombommen het Rosswelincident plaatvond en dat Reagan wel erg veel haast had met het Star Wars project. In de geschriften is ook informatie te vinden over anunnaki die de mensheid helpen, het verhaal van de zondvloed waar 1 Anunnaki de mensheid te hulp schoot en ze in veiligheid bracht samen met heel veel andere levende wezens op Aarde. Wij kunnen er dus niet enkel en alleen vanuit gaan dat de Anunnaki slecht zijn. Ook zij zullen onderhevig zijn aan de kosmische wetten en uiteindelijk groeien naar een meer vreedzame soort. Of dat al zo is is een kwestie van afwachten.

Verschillende wetenschappers uit deze hoek denken dat de graancirkels tekens zijn van de Anunnaki maar daar wil ik persoonlijk niet aan. Misschien de Anunnaki die afstammen van de helper tijdens de zondvloed maar ze kunnen ook afkomstig zijn van andere beschavingen die ons willen waarschuwen voor de naderende Anunnaki.


Controle

De technieken die de verwante bloedlijnen gebruiken om ons in toom te houden zoals chemtrails, haarp, mindcontrol onder invloed van stralingen en frequenties zoals GSM, UMTS, DECT en niet te vergeten de publieke opinie, de media, die vat heeft op die publieke opinie. Verder hebben deze families de totale controle over de economieën in alle landen inclusief de farmacie, dat geeft te denken is het niet?! Met deze info kunnen mensen beginnen in te zien dat de oorlogen die gevoerd worden op basis van heel andere redenen gevoerd worden als ook maar iemand kan bevroeden. Is die olie nu echt zo belangrijk, ja natuurlijk maar misschien nog veel belangrijker zijn de schatten uit de oudheid zoals de Sumerische kleitabletten, de dode zeerollen, waarin veel informatie te vinden is over onze echte oorsprong en de verdeling van de macht op Aarde. Dat zou wel eens de enige echte reden kunnen zijn van al die oorlogen als landen een vrijwillig onderzoek niet toestaan. Zoals Marcel Messing al liet weten op zijn DVD is Irak een van de oudste beschavingen van de wereld alsook Afghanistan en vergeef mij mijn lompheid maar daar zou Somalië natuurlijk ook in passen.

Er is ontelbaar veel bewijs te vinden op Aarde en reeds velen zochten naar de informatie zoals ook de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog, hierop zijn de films van Indiana Jones gebaseerd. Piramides waarvan men nu nog steeds niet weet hoe ze gebouwd zijn zijn misschien wel het grootste nog staande bewijs van het werk van de Anunnaki, de tempel van Baalbek waarin stenen verwerkt zitten die zo groot zijn dat ze zelfs vandaag de dag niet verplaatst zouden kunnen worden, deze stenen moesten ook nog eens enkele kilometers vervoerd worden. De tempel staat er nog steeds, het bewijs is er maar veel wetenschappers werken voor die families die ons de echte informatie willen onthouden, ze krijgen er grof geld voor om elk aannemelijk punt te ontkrachten en de onderzoeker te kakke te zetten. Was het alleen olie of waren het misschien ook de waardevolle artifacten die veel over ons echte verleden vertellen, hiervan is veel verdwenen na de inval in deze landen.Geschiedvervalsing is de normaalste zaak van de wereld, wij maken het vandaag aan de levende lijve mee. Irak had massavernietigingswapens, ze hebben ze nooit gevonden, In Afghanistan zou Bin Laden zitten, ze hebben hem nooit gevonden. Een gezamenlijke vijand maken om zodoende de overwegend moslimlanden binnen te kunnen vallen als er weer aanwijzingen zijn voor nieuw materiaal.
De ontelbaar vele beeldjes die sterke gelijkenis vertonen met hedendaagse vliegtuigen, de spaceshuttle en nog veel meer. Een materie die de moeite loont om eens dieper te bestuderen.

Overdenking

Al is maar een klein deel van deze theorie waar, een theorie die de best onderbouwde theorie ooit genoemd mag worden, een theorie die linken heeft naar de bijbel, naar het oude Egypte, een theorie die nauwkeurig beschreven staat op de tabletten, die een perfecte verklaring geeft over al het geheimzinnige gedoe rondom ons bestaan. Een theorie die ook aangeeft waarom er geheime genootschappen zijn die afspraken maken over ons wel en wee zonder ons erbij te betrekken. Al is maar een klein deel waar, zal de mensheid nooit meer zijn wat ze nu is. De mensheid zou gaan beseffen dat er veel meer is en zich compleet anders gaan opstellen t.o.v. elkaar. Er zou meer eenheid komen en minder zoniet helemaal geen oorlogen meer. Men zou geen angst meer hoeven kennen en daardoor meer tijd krijgen om zich spiritueel te ontwikkelen, naar mijn mening een van de redenen om ons in dit angstscenario vast te houden, tegengaan van onze eigen spirituele ontwikkeling. Wij zouden zien dat wij meer kunnen, meer weten in een steeds groeiende potentie van bewustzijn. De Anunnaki hebben ons onderschat, wij bezitten deze potentie en wij zullen deze potentie optimaal benutten als de tijd aangebroken is. De tijd is nu aangebroken en meer en meer mensen beseffen terdege welke potentie zij bezitten. Gesteund door de hulp van andere buitenaardse rassen, mensen die al weten en niet te vergeten onze vrienden uit de holle Aarde zullen wij onze terechte positie in de evolutie claimen, wij zijn er klaar voor.

Externe link: http://www.niburu.nl

Reacties

    onze terechte positie claimen???

    zaterdag 20 januari 2007 17:03 | Angelique |

    dus U die dit artikel heeft geplaats bent in de veronderstelling dat wij  iets kunnen claimen,?? wat voor een terechte positie? wij mensen kunnen het nog eens zijn over de betekenis van een woord. daar kan al een oorlog door ontstaan,wij mensen hebben de moed niet eens om onze eigen schaduw in de ogen te kijken,wij kunnen eens niet ons geweldige denken beheersen,zolang wij nog steeds kijken en reiken naar óndersteuming enz van buiten ons,hebben wij niets,pas op het moment dat er gezegd wordt rot op we doen het zelf ja dan,maar voor die tijd zitten we in grotten en kunnen we het wiel weer opnieuw uitgaan vinden.


 Quote

"Er zijn twee beschouwingen voor de geschiedenis; 1) De geschiedenis ontstaat per ongeluk, of; 2) De geschiedenis is gepland. Het grote publiek denkt dat de geschiedenis per ongeluk ontstaat. Maar de hogere echelons weten dat de geschiedenis gepland is."
R.E. McMaster jr.