Amerikanen onder vuur bij klimaattop VN

Di 29 November 2005 16:46 | Webskater | 3147 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

(Novum/AP) - De Amerikaanse regering doet meer dan de meeste andere regeringen om de aarde tegen klimaatverandering te beschermen. Dat hebben Amerikaanse afgevaardigden gezegd bij de tiendaagse klimaattop van de Verenigde Naties in Canada, die maandag geopend is. Milieugroepen trekken daar juist fel van leer tegen de Verenigde Staten omdat die weigeren het Kyoto-protocol te ondertekenen.

Zo'n tienduizend experts uit 180 landen zijn in Montreal bijeen om te overleggen over het tegengaan van de opwarming van de aarde en het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Het is de bedoeling dat overeenstemming wordt bereikt over emissierichtlijnen voor na 2012, wanneer het Kyoto-verdrag afloopt. Het verdrag, in februari in werking getreden, bestaat uit richtlijnen voor de 35 meest geïndustrialiseerde landen. Die landen moeten de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met 5,2 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 1990, maar het ziet er niet naar uit dat de doelstellingen worden gehaald.

De Amerikanen hebben steeds geweigerd het Kyoto-verdrag te ondertekenen omdat dit ten koste zou gaan van de economie. Niettemin is de opwarming van de aarde voor president George Bush een belangrijke kwestie, aldus Harlan Watson van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder Bush is de uitstoot van broeikasgassen met 0,8 procent afgenomen, zegt Watson.

De VS, waar wereldwijd de meeste broeikasgassen worden uitgestoten, zijn volgens milieuactivisten echter juist de grootste vijand van de klimaatbescherming. Het Kyoto-protocol is zonder Amerikaanse deelname volgens velen een wassen neus.

Bron: NOVUM