Op weg naar de Opstanding -Saint Germain

zondag 5 februari 2006 13:58 | Bastiaan | 1966 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Op weg naar de Opstanding


Saint Germain door Mike Quincey
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 5 februari 2006

6 januari 2006Als er zoiets bestaat als een gemiddeld persoon, dan zijn er miljoenen die het potentieel hebben om met het Opstandingsproces mee te gaan. Dit zijn mensen die weinig vertrouwen hebben gevonden in het leren begrijpen van de schepping. Zij zoeken hun heil in de een of andere God, maar vinden het om verschillende redenen moeilijk om een Wezen te accepteren van wie wordt beweerd dat hij jullie allen liefheeft terwijl jullie soms heel erg lijden. Velen staan open voor het beeld van een God die beloont en tegelijkertijd de eigenzinnigen straft. En toch kunnen zij het niet over hun hart verkrijgen om zich geheel aan dit beeld over te geven.

Hoezeer mensen jullie vrije wil ook wegnemen, jullie zullen altijd beschikken over de vrije gedachte. Deze is aangewend om de orthodoxe leringen door de eeuwen heen te heroverwegen. Bijgevolg bleven mensen niet langer onvoorwaardelijk accepteren en probeerden zij hun eigen, onafhankelijke beeld te vormen. Dit leidde tot radicaler denken en velen sloten zich aan bij de New Age-bewegingen. Het is het meest natuurlijke verlangen om de waarheid te willen weten omtrent jullie bestaan. Dit geldt zeker voor de vraag of er leven is na de dood, en wat dat betekent voor je toekomstige bestaan.

Eén van de grootste problemen voor de mens is de dood, en het ongrijpbare bewijs van wat het precies betekent is moeilijk te vinden. Nu hebben jullie wel het bewijs dat de ziel buiten het lichaam kan bestaan, maar daarmee weten jullie niet wat de ziel precies is. In de huidige tijd horen jullie van het vroegtijdige sterven dat plaatsvindt door verschillende oorzaken en jullie vragen je af hoe God hierin past. Sommigen van jullie hekelen God omdat hij gebeurtenissen zoals de tsunami laat gebeuren, en het is begrijpelijk dat jullie je grote zorgen maken over het aantal mensen dat is getroffen.

Wat ik heb beschreven zijn diegenen die kunnen worden omschreven als “gemiddeld persoon”. Zij zijn klaar voor de antwoorden, maar wie stapt naar voren en geeft die antwoorden? Orthodoxe religies bieden slechts verontschuldigingen, dood en pijn, en hebben de grootste moeite om met een overtuigende verklaring te komen. Het probleem ligt deels in de aanname dat zielen die vroegtijdig hun lichaam verlaten, dit op de een of andere manier over zichzelf hebben afgeroepen. Er is ook een gevoel dat mensen onwaardig zijn en niet veel meer moeten verwachten. Natuurlijk zullen mensen de ware God van Alle Liefde niet vinden als zij menen dat God wraakzuchtig is en misdadigers straft.

Zelfs als de waarheid wordt verteld is er nog steeds de Universele Wet, maar men dient te begrijpen dat die niet wordt gebruikt om mensen te straffen. Spirituele wetten leren dat je verantwoordelijk bent voor je daden, maar jij bent degene bepaalt hoe je je fouten rechtzet. Jullie horen van donkere plaatsen die de Hel worden genoemd, en deze bestaan inderdaad, maar niet volgens het beeld dat jullie ervan hebben. Besef dat alles om trilling draait, en dat materie z’n niveau op heel natuurlijke wijze zal vinden. Dus zijn er sommige plaatsen met een heel lage trilling waar de materie moeite heeft om haar vorm te behouden. Dit resulteert in de lelijkheid en het gebrek aan kleur en licht waarmee deze lagere rijken worden geassocieerd.

Waar je ook gaat in de verschillende dimensies, je zult verschillende niveaus van licht tegenkomen. Hoe meer licht, des te groter de helderheid en de zuiverheid, en je zult de energieën op dusdanige wijze ervaren dat het veel vreugde en geluk brengt. Harmonie en evenwicht zijn eigenschappen van de hoogste materiële dimensies. Uiteindelijk is er alleen Licht en zuiver bewustzijn dat kan worden omgevormd tot elke gewenste vorm. De Aarde is een reflectie van al deze dimensies en het is jullie gedachtekracht die bepaalt welke van de dimensies zich op Aarde manifesteert.

Wat er gebeurt naarmate jullie voortgaan op weg naar de Opstanding, is een versnelling van de trilling. Dit veroorzaakt veranderingen op Aarde en voor al haar levensvormen, en diegenen die niet met de nieuwe energieën overweg kunnen, zullen deze cyclus verlaten. Zoals ik al vaker heb gezegd is er niemand anders dan jijzelf die kiest. Niemand wordt achtergelaten of genegeerd; iedereen gaat verder met zijn evolutie in een nieuwe omgeving. Nu zie je het werk van de koesterende God die alles in de schepping liefheeft en altijd voor elke ziel zorg draagt. Niemand wil dat jij faalt en alle inspanningen van degenen uit hogere dimensies zijn erop gericht om jou te verheffen naar hun niveau.

Op een gegeven moment in je ontwikkeling zul je moeiteloos je eigen centrum vinden en zul je minder behoefte hebben om je waarheid te vinden via anderen. Alle kennis bevindt zich binnenin, alhoewel je wel kunt profiteren van begeleiding, maar uiteindelijk is het aan jou om te beslissen hoe jouw waarheid eruit zal zien. Wees echter altijd bereid om een grotere waarheid te accepteren en je bewustzijn te verruimen. Er is nog nooit een tijd geweest zoals deze waarin je de gelegenheid hebt om sneller te groeien dan ooit tevoren.

Als de Meesters terugkeren zal er een nog grotere openbaring zijn van de waarheid en zullen lang gekoesterde overtuigingen overboord gegooid worden. Wees er klaar voor om over jezelf en over jullie illustere verleden te leren en hoe jullie op Aarde terecht zijn gekomen. Leer de waarheid over spirituele zaken die invloed zullen hebben op jullie toekomst, en besef bovenal dat er slechts de Ene Schepper is. Jullie zijn allemaal uit de Ene voortgekomen en het zal tot in het oneindige doorgaan. Jullie zijn alleen maar van anderen gescheiden omdat jullie daarvoor hebben gekozen, maar deze illusie zal spoedig verdwijnen.

Ik ben Saint Germain en zoals jullie weten zal ik één van degenen zijn die terugkeren naar de Aarde en het zal niet de eerste keer zijn dat ik mijn mantel aanneem als leraar voor jullie allen. Mijn naam is eigenlijk niet zo belangrijk en jullie zullen mij onder veel namen kennen zoals jullie geschiedenis zal tonen. Vele eeuwen lang heb ik met liefde jullie vooruitgang gade geslagen, en nu zullen wij allemaal in het Licht van de Schepper staan en deze grote stap voorwaarts maken die het einde zal inluiden van dualiteit op dit niveau. Ik ben slechts één van velen die als een Vader en Moeder voor jullie zijn geweest en nu is voor jullie de tijd om volwassen te worden en jullie eigen verantwoordelijkheid te nemen. Geliefden, mijn liefde zal jullie eeuwig vergezellen.Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.org


This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
Germain door Mike Quincey
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 5 februari 2006

6 januari 2006Als er zoiets bestaat als een gemiddeld persoon, dan zijn er miljoenen die het potentieel hebben om met het Opstandingsproces mee te gaan. Dit zijn mensen die weinig vertrouwen hebben gevonden in het leren begrijpen van de schepping. Zij zoeken hun heil in de een of andere God, maar vinden het om verschillende redenen moeilijk om een Wezen te accepteren van wie wordt beweerd dat hij jullie allen liefheeft terwijl jullie soms heel erg lijden. Velen staan open voor het beeld van een God die beloont en tegelijkertijd de eigenzinnigen straft. En toch kunnen zij het niet over hun hart verkrijgen om zich geheel aan dit beeld over te geven.

Hoezeer mensen jullie vrije wil ook wegnemen, jullie zullen altijd beschikken over de vrije gedachte. Deze is aangewend om de orthodoxe leringen door de eeuwen heen te heroverwegen. Bijgevolg bleven mensen niet langer onvoorwaardelijk accepteren en probeerden zij hun eigen, onafhankelijke beeld te vormen. Dit leidde tot radicaler denken en velen sloten zich aan bij de New Age-bewegingen. Het is het meest natuurlijke verlangen om de waarheid te willen weten omtrent jullie bestaan. Dit geldt zeker voor de vraag of er leven is na de dood, en wat dat betekent voor je toekomstige bestaan.

Eén van de grootste problemen voor de mens is de dood, en het ongrijpbare bewijs van wat het precies betekent is moeilijk te vinden. Nu hebben jullie wel het bewijs dat de ziel buiten het lichaam kan bestaan, maar daarmee weten jullie niet wat de ziel precies is. In de huidige tijd horen jullie van het vroegtijdige sterven dat plaatsvindt door verschillende oorzaken en jullie vragen je af hoe God hierin past. Sommigen van jullie hekelen God omdat hij gebeurtenissen zoals de tsunami laat gebeuren, en het is begrijpelijk dat jullie je grote zorgen maken over het aantal mensen dat is getroffen.

Wat ik heb beschreven zijn diegenen die kunnen worden omschreven als “gemiddeld persoon”. Zij zijn klaar voor de antwoorden, maar wie stapt naar voren en geeft die antwoorden? Orthodoxe religies bieden slechts verontschuldigingen, dood en pijn, en hebben de grootste moeite om met een overtuigende verklaring te komen. Het probleem ligt deels in de aanname dat zielen die vroegtijdig hun lichaam verlaten, dit op de een of andere manier over zichzelf hebben afgeroepen. Er is ook een gevoel dat mensen onwaardig zijn en niet veel meer moeten verwachten. Natuurlijk zullen mensen de ware God van Alle Liefde niet vinden als zij menen dat God wraakzuchtig is en misdadigers straft.

Zelfs als de waarheid wordt verteld is er nog steeds de Universele Wet, maar men dient te begrijpen dat die niet wordt gebruikt om mensen te straffen. Spirituele wetten leren dat je verantwoordelijk bent voor je daden, maar jij bent degene bepaalt hoe je je fouten rechtzet. Jullie horen van donkere plaatsen die de Hel worden genoemd, en deze bestaan inderdaad, maar niet volgens het beeld dat jullie ervan hebben. Besef dat alles om trilling draait, en dat materie z’n niveau op heel natuurlijke wijze zal vinden. Dus zijn er sommige plaatsen met een heel lage trilling waar de materie moeite heeft om haar vorm te behouden. Dit resulteert in de lelijkheid en het gebrek aan kleur en licht waarmee deze lagere rijken worden geassocieerd.

Waar je ook gaat in de verschillende dimensies, je zult verschillende niveaus van licht tegenkomen. Hoe meer licht, des te groter de helderheid en de zuiverheid, en je zult de energieën op dusdanige wijze ervaren dat het veel vreugde en geluk brengt. Harmonie en evenwicht zijn eigenschappen van de hoogste materiële dimensies. Uiteindelijk is er alleen Licht en zuiver bewustzijn dat kan worden omgevormd tot elke gewenste vorm. De Aarde is een reflectie van al deze dimensies en het is jullie gedachtekracht die bepaalt welke van de dimensies zich op Aarde manifesteert.

Wat er gebeurt naarmate jullie voortgaan op weg naar de Opstanding, is een versnelling van de trilling. Dit veroorzaakt veranderingen op Aarde en voor al haar levensvormen, en diegenen die niet met de nieuwe energieën overweg kunnen, zullen deze cyclus verlaten. Zoals ik al vaker heb gezegd is er niemand anders dan jijzelf die kiest. Niemand wordt achtergelaten of genegeerd; iedereen gaat verder met zijn evolutie in een nieuwe omgeving. Nu zie je het werk van de koesterende God die alles in de schepping liefheeft en altijd voor elke ziel zorg draagt. Niemand wil dat jij faalt en alle inspanningen van degenen uit hogere dimensies zijn erop gericht om jou te verheffen naar hun niveau.

Op een gegeven moment in je ontwikkeling zul je moeiteloos je eigen centrum vinden en zul je minder behoefte hebben om je waarheid te vinden via anderen. Alle kennis bevindt zich binnenin, alhoewel je wel kunt profiteren van begeleiding, maar uiteindelijk is het aan jou om te beslissen hoe jouw waarheid eruit zal zien. Wees echter altijd bereid om een grotere waarheid te accepteren en je bewustzijn te verruimen. Er is nog nooit een tijd geweest zoals deze waarin je de gelegenheid hebt om sneller te groeien dan ooit tevoren.

Als de Meesters terugkeren zal er een nog grotere openbaring zijn van de waarheid en zullen lang gekoesterde overtuigingen overboord gegooid worden. Wees er klaar voor om over jezelf en over jullie illustere verleden te leren en hoe jullie op Aarde terecht zijn gekomen. Leer de waarheid over spirituele zaken die invloed zullen hebben op jullie toekomst, en besef bovenal dat er slechts de Ene Schepper is. Jullie zijn allemaal uit de Ene voortgekomen en het zal tot in het oneindige doorgaan. Jullie zijn alleen maar van anderen gescheiden omdat jullie daarvoor hebben gekozen, maar deze illusie zal spoedig verdwijnen.

Ik ben Saint Germain en zoals jullie weten zal ik één van degenen zijn die terugkeren naar de Aarde en het zal niet de eerste keer zijn dat ik mijn mantel aanneem als leraar voor jullie allen. Mijn naam is eigenlijk niet zo belangrijk en jullie zullen mij onder veel namen kennen zoals jullie geschiedenis zal tonen. Vele eeuwen lang heb ik met liefde jullie vooruitgang gade geslagen, en nu zullen wij allemaal in het Licht van de Schepper staan en deze grote stap voorwaarts maken die het einde zal inluiden van dualiteit op dit niveau. Ik ben slechts één van velen die als een Vader en Moeder voor jullie zijn geweest en nu is voor jullie de tijd om volwassen te worden en jullie eigen verantwoordelijkheid te nemen. Geliefden, mijn liefde zal jullie eeuwig vergezellen.Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.org


This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Bron: Yliana