Wat is aspartaam? -- Doe zeker mee aan de huistest

Di 24 Januari 2006 00:48 | Bastiaan | 6396 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

WAT IS ASPARTAAM?

Aspartaam is een kunstmatige zoetstof,
tegenwoordig in meer dan 6000 voedingsproducten verwerkt en dit aantal stijgt nog altijd.
Aspartaam wordt gebruikt in dieet ('light') producten zoals frisdrank en tafelzoetjes,
maar ook in producten als ranja, yogi, dubbeldrank, yoghurt, kwark, yakult, snoep, taart, kauwgom, vitaminepreparaten, enz.


Aspartaam blijkt niet alleen al kankerverwekkend te zijn bij doseringen vanaf 20 mg/kg per dag,
een hoop mensen schijnen er ook nog eens behoorlijk ziek van te worden.


Aspartaam blijkt in zijn geheel niet geschikt te zijn voor kinderen;
1 liter ranja per dag (= 600 mg aspartaam) is voor een kind dat 30 kilo of minder weegt een absolute overdosis:


600 mg : 5 kilo = 120 mg/kg per dag
600 mg : 10 kilo = 60 mg/kg per dag
600 mg : 15 kilo = 40 mg/kg per dag
600 mg : 20 kilo = 30 mg/kg per dag
600 mg : 25 kilo = 24 mg/kg per dag
600 mg : 30 kilo = 20 mg/kg per dag

Aspartaam wordt vermeld als Aspartaam,
Nutrasweet of E951.


NIEUW ONDERZOEK WIJST WEDEROM UIT: ASPARTAAM ZEER KANKERVERWEKKEND


14 juli 2005 Resultaten Ramazzini:

Aspartaam al kankerverwekkendheid bij doseringen
ver beneden de in Europa gestelde ADI
(Aanvaardbare Dagelijkse Inname) van 40 mg/kg.
De Europese Commissie pakt de zaak op als 'spoedkwestie', maar meldt het gebruik ervan voorlopig voldoende veilig te vinden.
Niets vermoedend wordt er geconsumeerd en de media zwijgt.
Vele onderzoeken hebben reeds aangetoond dat aspartaam schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid en in speciaal voor kinderen en zwangere vrouwen.
Niet voor niets heeft aspartaam jaren lang op de lijst van verboden middelen gestaan.
Het feit dat aspartaam in 1992 in Europa toch veilig bevonden is, wekt op zijn minst vragen op.


VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN

Klachten kunnen ingedeeld worden in directe klachten,
die vrijwel direct na gebruik van producten met aspartaam
heel duidelijk opgemerkt worden en klachten op de lange termijn,
wanneer er voor lange periode producten met aspartaam gebruikt wordt.


Het is tevens bekend dat gebruik van aspartaam
bestaande klachten kan verergeren.


DIRECTE KLACHTEN

Directe klachten die veel gemeld worden zijn de volgende:


- Hoofdpijn / migraine
- Hartkloppingen
- Misselijkheid
- Epileptische aanval

LANGE TERMIJN KLACHTEN

Klachten op de lange termijn,
worden door veel mensen niet herkend
als zijnde een probleem dat met aspartaam te maken heeft.
De volgende klachten zijn bekend op lange termijn:


- Vermoeidheid
- Depressie
- Slecht zien / blindheid
- Verlammingen
- Vermindering intelligentie
- Verschijnselen van MS
- Leukemie en lymfomen
- Kanker in urinewegen
- Hersentumoren
- Nieuwe vormen van kanker

ZIEKTEBEELDEN

Klachten m.b.t. de volgende ziektebeelden kunnen juist verergeren door gebruik van aspartaam:


- Multiple sclerose (MS)
- Epilepsie
- Migraine


DOE MEE AAN DE THUISTEST !

De EFSA heeft de gevraagde data van Ramazzini ontvangen en meldt met hoge prioriteit te zullen starten aan de evaluatie van de nieuwe aspartaam studie van Ramazzini.

Wegens het gebrek aan enig reactie op de vorige vraag, stelt de SP een 2e vraag aan het parlement.
De SP vraagt zich af waarom de Commissie nog niets ondernomen heeft om zekerheid te verkrijgen over de mogelijke onveiligheid van aspartaam en vraagt welke stappen de Commissie zal ondernemen indien verdere data van Ramazzini uitblijft.

EFSA vraagt Ramazzini nogmaals de primaire stukken aan te leveren van het onderzoek en meldt niet te kunnen beginnen met hun 'risk assesment' zolang de data niet compleet is.

Ramazzini publiceert de laatste resultaten van het onderzoek.
De studie demonstreert de statistisch significante verhoging van leukemie, lymfomen en kwaadaardige tumoren in nieren bij vrouwelijke ratten die aspartaam toegediend kregen en een statistisch significante verhoging van kwaadaardige tumoren in perifere zenuwen bij mannelijke ratten.

De SP vraagt of het Parlement op de hoogte is dat de EFSA het niet nodig acht maatregelen te nemen om de consument te beschermen.
Gezien het feit dat het bestuderen van de nieuwe onderzoeksgegevens enkele maanden in beslag zal nemen en gezien de ernstige aard van de bevindingen van Ramazzzini, acht de SP het noodzakelijk op korte termijn preventieve maatregelen te nemen, zoals het (tijdelijk) beperken van de consumptie van aspartaam.
Ramazzini publiceert de eerste resultaten van een nieuw onderzoek naar de kankerverwekkendheid van aspartaam.
Volgens dit onderzoek is aspartaam, verwerkt in de voeding, al kankerverwekkend bij doseringen ver beneden de in Europa gestelde ADI
(Aanvaardbare Dagelijkse Inname).
De EFSA pakt de zaak op als 'spoedkwestie' en meldt een risicoberekening te gaan doen zodra alle data van Ramazzini ontvangen is.
Deze risicoberekening zal 3 tot 5 maanden duren.
Wat betreft de volksgezondheid ziet de EFSA desondanks geen reden om tussentijdse maatregelen te nemen en adviseert tot die tijd het aspartaam gebruik in dezelfde mate voort te zetten.
acesulfaan


www.aspartaam.com/index.php

(toestemming is gevraagd, het wordt prettig gevonden, als er wordt meegedaan

Bron: www.aspartaam.com/index.php