De Verbinding met je Raad van Licht. - Aartsengel Michael

zaterdag 28 januari 2006 15:06 | Bastiaan | 2453 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
De Verbinding met je Raad van Licht.

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman,

Geliefde meesters, zijn jullie bereid om de volgende sprong in je evolutie te maken terwijl jullie je inspannen om de meervoudige aspecten van je GodZelf te integreren
Zijn jullie bereid om de gedachtepatronen, bezittingen en relaties los te laten die je hoogste doel niet dienen?

Als deelnemer aan het grootse drama/toneelspel waar jullie nu midden in verwikkeld zijn, hebben jullie vele rollen op je genomen en gespeeld.
Het is onze grootste wens om de verstoorde
“illusies van het leven” op te ruimen,
terwijl jullie leren je te focussen op wat duurzaam en blijvend is, en dat wat van belang is voor je algehele welzijn.
Laat ons eens terugkijken naar de vele rollen die jullie de afgelopen jaren hebben gespeeld, en in het bijzonder de rollen waar jullie nu midden in zitten.

De Rol van Kind/Ouder.
Een kind is onschuldig, vervuld van verwondering, en opgewonden door de talloze mogelijkheden die de wereld en het leven hebben te bieden.
Een kind is als een lege schaal dat er op wacht gevuld te worden met kennis, vaardigheden en het besef van de wetten en de werking (hoe het er aan toegaat) in de wereld.
Een kind is kwetsbaar, en vraagt om begeleiding en veilige grenzen van de mensen in zijn omgeving, die wijzer en sterker lijken.

Het kost een kind tijd om goed van fout te onderscheiden en de wet van oorzaak en gevolg te kennen.
Een kind is afhankelijk van mensen in zijn omgeving die als voorbeeld dienen, en die het kind krachtig maar liefdevol begeleiden op het pad naar zelfstandigheid.
Vele waarheden die op het kind zijn geprojecteerd zullen hem zijn leven lang achtervolgen, en zelfs daarna als het kind geen kans ziet ze los te laten of ze te transformeren in hogere en meer bekrachtigende waarheden.

Jullie ouders spelen of speelden een specifieke rol in jullie levens, door jullie te attenderen op zaken die jullie je bewust moesten worden, moesten overwinnen, verstevigen of vergeven en loslaten. Jullie lessen en ervaringen zijn in je leven gekomen op zowel positieve als negatieve manieren, afhankelijk van de energieën die jullie dragen en op elkaar projecteren.
Hebben jullie het beste wat je ouders je hadden te geven, of blijf je vast houden aan de negatieve voorbeelden die ze vertegenwoordigden?

Het is wellicht nodig om diep naar binnen te reizen, maar we garanderen jullie dat, als je diep genoeg graaft,
je zal zien dat je ouders en je kinderen je vele juweeltjes van wijsheid, liefde en inspiratie hebben geschonken, of nog schenken.

Een ieder van jullie speelden bereidwillig een rol,
positief of negatief, opdat jullie allen in wijsheid, kracht en bewustzijn zouden evolueren en groeien.
Bekijk het eens, als jullie willen, met de ogen van een kind, en probeer om boven de dagelijkse strubbelingen en het drama/toneelspel dat jullie met je ouders, en als je die hebt, met je kinderen spelen.
Bekijk het eens met ons hogere inzicht.

Wees eerlijk in je beoordeling, want het zal jullie helpen met je verlichting evenals met de stappen die je moet maken om meesterschap en bekrachtiging te verkrijgen.

Nemen jullie verantwoording voor je daden of worden jullie boos, en zeg je vaak sorry of ontkenen jullie je fouten en tekortkomingen?
Getroosten jullie je de moeite om je plichten en verplichtingen na te komen op een gelegen en passende manier zonder mopperen?
Storen jullie je aan je verantwoordelijkheden, en zien jullie ze als een last in plaats als een gelegenheid om de mensen in je omgeving te steunen en te dienen?
Spreken jullie wel je waardering uit naar de mensen die dat op hun beurt voor jou doen?


Geloven jullie nog steeds dat een ander wel fout moet zijn,
als jullie het bij het juiste eind hebben?
Hoe vaak vallen jullie terug in
“kinderachtig, onverantwoordelijk gedrag”?
Acteren jullie, of reageren jullie nog steeds op een geconditioneerde kinderachtige manier?
Zijn jullie bereid om de pijnlijke ervaringen uit het verleden los te laten, en de kracht en wijsheid die je ouders je hebben voorgeschoteld te integreren?
Zijn jullie bereid je kinderen hun eigen weg te laten gaan, anders te zijn en niet te worden wat jullie voor ze in gedachten hadden?

Elke ziel is uniek en dient een kans te krijgen zich zelf uit te drukken op hun eigen persoonlijke manier.
Het is jullie rol om ze te voeden, leiden en begeleiden, om raad te geven en ze te beschermen terwijl ze langzaam in elke volgende fase van het leven stappen.
Door een goed voorbeeld te stellen, met vriendelijke raad en daad, en door gaandeweg de controle los te laten, zullen jullie je kinderen helpen zich te ontplooien en bewuste, verantwoordelijke volwassenen te worden. Jullie moeten ze ook toestaan fouten te maken en de gevolgen van hun handelingen te ervaren.

Als jullie die onvoorwaardelijke steun niet hebben gekregen, denk je dan eens in hoe veel eerder jullie een bewust volwassen mens was geworden als dat wel het geval was,
en hoe gemakkelijker jullie leven dan was geweest.
Het is een geschenk zonder weerga.

Hebben jullie geleerd grenzen te stellen, en duidelijk te maken aan welke regels jullie je willen conformeren,
en wat je van je omgeving verwacht?
Een ieder wordt geacht de regels van het spel te kennen, en de beloningen of consequenties dienen voor een ieder duidelijk te zijn.
Elk gezinslid moet, voor het welzijn van allen, zijn eigen verantwoordelijkheden kennen, en de plichten deze meebrengen, en zowel privileges als restricties dienen duidelijk omlijnd te zijn.

Hebben jullie ooit overwogen een “Gezinsbestuursvergadering” te houden, waarin elk gezinslid zijn belangen kan behartigen, begeleiding kan vragen,
objectieve suggesties kan doen en mee mag beslissen in het gezin?
Verantwoordelijkheid wordt beetje bij beetje aangeleerd. Volwassenheid betekent niet automatisch verantwoordelijkheid en mededogend gedrag.

Het is goed en wenselijk om “Lichthartig en Vrij van Geest” te zijn.
Het is echter belangrijk dat een ieder op jeugdige leeftijd leert dat ze integraal deel uitmaken van een veel groter geheel.
Ze moeten zich bewust zijn dat ze vele geschenken zullen ontvangen van hun omgeving,
maar ze moeten, hoe klein ook, hun bijdrage eveneens leveren, en leren verantwoording te nemen voor hun daden.
De wet van Oorzaak & Gevolg, geven en nemen, alsook de universele wetten van manifestatie dienen op een vroege leeftijd geleerd te worden.
De kinderjaren zouden er veel gemakkelijker door worden.
De rol van broers, zusters, relaties, vrienden en partners.
Mensen in je directe nabijheid zijn maar al te vaak zielsverwanten, die afgesproken hebben een specifieke rol in jouw leven te spelen.
Herinner je dat jullie drama/opvoering uniek voor elk van jullie is.
Daarom hebben jullie een filter, waardoor jullie het leven en de verschillende personen in je leven bekijken.
Jullie hebben ook enkele emotionele gedragslijnen overgehouden uit vorige levens met hen, of met anderen die afgesproken hebben hen te vervangen.

Meer dan eens hebben ze een contract om samengestelde rollen te spelen, en vertonen diverse negatieve eigenschappen en uitdagingen en/of ze steunen en inspireren je, afhankelijk van de rol die zij op zich hebben genomen.
Maar ook jullie zullen normaliter een rol in polariteit voor elkaar spelen, opdat jullie de kans krijgen te ontdekken wat jullie vroeger de wereld in hebben geprojecteerd

Onderzoek je relatie tot de anderen: groeien en evolueren jullie gezamenlijk of staan jullie stil, en krijgen jullie niet genoeg van herhalingen?
Weerhouden jullie je om in je kracht te staan om de
‘lieve vrede’ binnen je relaties te bewaren?
Zijn jullie bang om je grenzen aan te geven, en je intenties duidelijk te maken, zelfs al zou je iedereen tegen de haren instrijken?
Maken jullie je zorgen over wat mensen denken als jullie naar je nieuwe levensstijl, je nieuwe overtuiging en je bekrachtiging gaan leven?
Zijn er mensen in je leven die je uitdagen en vragen: “wat is er aan de hand?
Je bent veranderd.
Waar is de oude jij gebleven?”
Blijven jullie in oude relaties hangen omdat je bang bent iemand pijn te doen?”


Voelen jullie je ‘alleen’, ook al ben je omringd door een menigte? Vinden jullie het moeilijk om over ‘koetjes en kalfjes’ te praten?
Zijn jullie moedig genoeg om hen los te laten met wie je niets goeds meer kunt delen?
Kunnen jullie hen zegenen en ze lief hebben - vanwege hun uniek zijn en de GodsVonk die ze belichamen – wanneer jullie beseffen dat je gezamenlijke reis voorbij is,
en dat het tijd is dat een ieder zijn eigen reis voort mag zetten?

Jullie zielenfamilie is veel uitgebreider dan jullie je kunnen voorstellen.
Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat de mensen met wie jullie omgaan in dit leven slechts een klein rolletje spelen in het grotere drama/toneelspel van het leven.
Begrijp ons niet verkeerd; veel van die mensen in je leven zijn deel van je directe zielenfamilie, die jullie zijn vele levens bij elkaar geweest en vele levens samen zullen nog volgen.

Er zijn er echter ook waarvan je kunt zeggen dat het alleen passanten zijn, en niet de bedoeling hadden eeuwig bij je te zijn. Jullie kosmische drama/toneelspel is veel ingewikkelder dan je beseft, verbind dus geen menselijke voorwaarden en beperkingen aan je spirituele reis door de kosmos.

We hebben jullie al vaker gezegd dat het vele levens kostte om de beloningen, of het negatieve karma uit vorige levens te oogsten, maar dat geldt niet langer.
Omdat het proces van transformatie en Ascensie versnelt, gaat dat ook op voor het proces van co-creatie.
Dat wat jullie projecteren, zij het positief of negatief, zal vrijwel ogenblikkelijk als een boemerang terug keren.

Degenen onder jullie die zijn ‘weergekeerd in het centrum’, en een positieve energie stroom handhaven,
beginnen de gevolgen te zien van hun inspanningen via de vele wonderen en positieve voorvallen in hun leven.
Maar, zij die nog negatieve projecties als haat, angst,
gebrek en machtswellust rondzenden, voelen de pijnlijke gevolgen van hun daden op vele manieren en op zeer korte termijn.

Dat wat heel lang onder het tapijt heeft gelegen, komt nu op alle niveaus boven water.
Wat niet in balans en eenheid is met de Universele Wetten, verschrompelt langzaam om weer op stevige fundamenten opgebouwd te worden, om weer met integriteit en in afstemming met het Goddelijk Plan opnieuw geconstrueerd te worden.

Jullie hebben vast wel gehoord en gelezen over de vele verscheidene raden in de hogere rijken.
Maar weten jullie ook dat jullie, voordat jullie uit de Grote Centrale Zon van dit Universum vertrokken, waren ingedeeld in een raad van wijze Wezens die de Twaalf Stralen van Godbewustzijn vertegenwoordigen, en de vele kenmerken, eigenschappen en kwaliteiten van onze Vader/Moeder God illustreren?

Tussen twee incarnaties in plegen jullie overleg met, en krijg je begeleiding van die Raad van Twaalf, met betrekking tot de persoon (de vermomming) die je in je volgende leven wilt spelen. Je bespreekt tot in detail je ouders, het DNA – de lichamelijke vorm, vaardigheden en beperkingen, mentale vermogens, talenten, kwaliteiten en valkuilen – die je zult integreren, maar ook de voorwaarden waaronder je geboren wordt, alsook de kansen en uitdagingen die je op je bordje krijgt.

Geliefden, aanvaard deze waarheid:
ongeacht welke beperkingen, voorwaarden of onder welk voorbehoud je ook in dit leven op Aarde kwam,
HET WAS NIMMER BEDOELD ALS EEN STRAF! Het was altijd een overeenkomst die jullie zelf sloten,
en een kans om enkele verstoorde karmische lagen binnen jullie auraveld te zuiveren/herstellen, teneinde in balans en eenheid terug te gaan naar het ‘midden van de weg’.

Het is onze wens om jullie er bewust van te maken dat je raad kunt vragen aan je Raad van Licht, of jullie er van bewust zijn of niet.
Terwijl de Sluiers van Illusie tussen de veelvoudige dimensies langzaam vervagen, worden ze vervangen door
Lichtdraden die de kennis bevatten welke jullie zoeken.

Wanneer jullie, met je intentie, je Piramide van Licht/Macht in de hogere Vijfde Dimensie binnengaan, kunnen jullie die Lichtdraden naar je toe halen om dat te creëren wat je voor het hoogste goed van allen wenst te manifesteren.

Wij effenen het pad voor jullie om je weg naar ons terug te vinden, opdat jullie een wisselwerking met ons kunnen aangaan om de wijsheid, kenmerken en het benodigde “plasma van het leven” te integreren in jullie multidimensionele voertuig,
terwijl jullie dieper en dieper de ruimte ingaan
“waar de Geest verblijft”.

Wanneer je in je Piramide van Licht bent, vraag jouw Raad dan om zich bij je te voegen. Vraag hen om hulp bij je inspanningen, om je vastberadenheid kracht te schenken, en om je de macht, wilskracht en wijsheid te geven, die je nodig zal hebben om naar het volgende niveau van spiritueel bewustzijn te gaan.

Jullie bevinden je in een kritieke fase van je spirituele groei, en je wordt verzocht om alles wat je weerhoudt van
“Spirituele Vrijheid” op te geven.
Dat impliceert verouderde overtuigingen, slecht functionerende en beperkende relaties.
Het omvat schadelijke en verslavende, negatieve gewoonten, gedachtepatronen en bezittingen die teveel van je tijd, inspanning en overvloed eisen.

Wanneer jullie kunnen inzien dat alles in je leven vergankelijk is, behalve de Liefde, het Licht en het Spirituele Vuur in je hart/ziel, dan zullen jullie ook weten wat wij op jullie proberen over te brengen.

Laat je angst uit het verleden en voor de toekomst los, elimineer de emotionele en mentale controle die anderen op je uitoefenen, en wees de ‘Vrije Geest’ die je bedoeld was te zijn.

Wij zijn altijd nabij om jullie te helpen en te inspireren.
Er wordt diepgaand van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© ArjunA ontvangen via Nelly Perneel


Bron: Yosmia