Spreuk ; met toelichting

Vr 13 Januari 2006 12:21 | Bastiaan | 1679 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Vrijdag 13 januari

Geef de armen te eten van wat u zelf eet.

De Profeet Mohammed

~~*~~

Het belangrijkste feest binnen de islam
is het offerfeest
Id-ul-Adha.
Het vindt plaats tijdens de bedevaart naar Mekka,
maar wordt ook door alle moslims
die hier niet aan deelnemen uitgebreid gevierd.

Op deze dag wordt de beproeving van Ibrahim herdacht.
Het verhaal is als volgt.
God vraagt Ibrahim diens zoon Ismaël te offeren
om daarmee God zijn trouw en geloof te tonen.
Op het laatste moment grijpt een engel in:
God is overtuigd van Ibrahim geloof.
Een schaap mag Ismaëls plaats nemen

Deze Ibrahim is overigens dezelfde als de Abraham
uit de Joodse en Christelijke traditie.
Het verhaal van het offer komt ook in de Bijbel voor:
alleen is het dan niet Ismaël,
maar Abraham's tweede zoon Isaäk
die een vuuroffer ontkomt

Bron: Yosmia