Spreuk met toelichting

Do 2 Februari 2006 03:02 | Bastiaan | 1659 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen


Donderdag 2 februari

Alles moet sterven,
dus laat u niet leiden
door begeerte en de wens om te leven,
want u bent niet de enige die dit leven
moet verlaten.

(De Bardo Thodol over de dood)


Het Tibetaanse dodenboek,
de Bardo Thodol,
stamt uit de veertiende eeuw en werd in het begin van de twintigste eeuw voor het eerst in het Engels vertaald.
'De manier waarop het boek in de afgelopen eeuw in het Westen is gelezen is bijna even boeiend als de geschiedenis van het boek zelf',
zegt Henk Biezen, senior wetenschapelijk onderzoeker op het terrein van de Tibetaanse ideeëngeschiedenis
aan de Universiteit Leiden.

Het ging al mis met de titel. Bardo Thodol betekent
'bevrijd door luisteren in de tussenstaten '
en verwijst naar de mogelijkheid om jezelf te bevrijden uit de cyclus van leven en dood.
De term dodenboek werd gekozen om het boek thematisch te laten aansluiten bij het Egyptische dodenboek
waarvan aan het eind van de negentiende eeuw een eerste Engelse vertaling was verschenen.

Het Tibetaanse dodenboek verscheen in 1927,
in een nogal vrije bewerking van theosoof W.Y. Evans.Wentz. Het boek sloeg, in een tijd waarin publicaties uit en over het Oosten zeer populair waren, meteen aan.
Wellicht, zegt Blezer,
hebben spiritisten het boek gebruikt als onderbouwing van hun eigen pogingen om met de doden in gesprek te raken.

In de jaren zestig beleefde het boek een come back. In weer heel andere kringen.
Daarover morgen meer.


Bron: Yosmia