Politiek - Democraties onder vuur - Recht van Vrije Meningsuiting!

Vr 13 Februari 2009 13:23 | knight | 7353 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

POLITIEK - DEMOCRATIES onder vuur!

090106 01 politiek - democraties onder vuur - titel paspoort biometrie camera rfid

Het Recht van Vrije meningsuiting:

Tsja, het ziet er naar uit dat ook Nederland er niet aan ontkomt.

Het “democratieve” aspect van Nederland staat de laatste tijd ook steeds vaker onder vuur.

Ik wil echter niet de vraag stellen of Nederland zich al dan niet naar een door consumptie kapitalisme verziekte tirannieke dictatuur beweegt waar het voor steeds meer mensen onmogelijk wordt gemaakt een menswaardig bestaan op te bouwen, maar:

HOEVEEL VRIJHEDEN BENT U BEREID NOG TE WILLEN INLEVEREN?

Wanneer beseft U dat de Nederlandse “SS amenleving” ( nee geen foutje ) waar Den Haag en haar gecontroleerde media zo vaak over praten ( en waar u zo’n beetje de helft – driekwart van uw zuur verdiende geld naartoe brengt in de vorm van belastinggeld en btw tarieven ) niet eens bestaat.”

Dat politici niet uw belangen ( als overgrote meerderheid ) vertegenwoordigen, maar de belangen van een beduidend kleine minderheid (bijeen gebracht onder de naam “kapitalisme” waaronder zich banken, megaconcerns en de politici zelf bevinden)?!?

Ik kan nog jaaaren op u in blijven praten over wat er verkeerd gaat in “onze” samenleving maatschappij ( klik op de website op ( 4mb ) een artikel in .pdf formaat ) waarin wij ( met z’n allen ( allochtoon zowel als autochtoon )) moeten zien te ( over ) leven.

090106 02 politiek - democraties onder vuur - de ss amen leving

Hierbij wil ik nog opmerken dat wanneer we in gaan zien wat we gemeenschappelijk hebben en elkaar de hand reiken ( ons afzettend tegen de regimes die ons steeds verder uiteen drijven door continue onze verschillen te benadrukken ), we juist datgene zullen weten te bewerkstelligen wat het kapitalisme en haar oorlogszuchtige politieke marionetten niet willen dat er gebeurd.

EEN VREEDZAME SAMENLEVING:

Iets waar we alleen maar van kunnen dromen zolang “onze” overheden en hun propaganda machine continue dreigende taal blijven spuiten betreffende Anthrax brieven, Oorlogen ( nooit geweten dat het er zoveel zijn ), Terrorisme dreiging ( NationaalCoördinatorTerrorismeBestrijding opgericht 2005 ) en Verdachte pakketjes waardoor ons als bevolking steeds weer angst wordt aangepraat en wij gemakkelijker toegeven aan absurde SS praktijken met niet werkende biometrische- en van dubieuze rfid-voorziene id-kaarten en paspoorten, terwijl “onze” overheden zichzelf in een steeds sterkere machtspositie ingraven daarbij zichzelf steeds verder immuniserend ( onaantastbaar makend ) tegen eventuele juridische aanvallen!

Waarom werkt u niet samen en onderneemt u geen actie, zoals in diverse andere lidstaten al gebeurd, waaronder IJSLAND, waar na wekenlange betogingen tegen de voormalige premier Geir Haarde die IJsland op de rand van de afgrondheeft gebracht.

Zo zie je maar dat door samenwerking zelfs overheden kunnen omvallen om plaats te maken voor een mogelijk menselijker beleid.

Ik zal de komende tijd een aantal artikelen plaatsen die u mogelijk over de streep trekken om eindelijk eens een besluit te nemen over het vraagstuk tot samenwerking, zolang de overheid dit nog toelaat.

LET WEL!

Ik ga u NIET beïnvloeden in het maken van een keuze, ik geef u alleen de feiten voor zover deze bij mij bekend zijn, waarbij ik een aantal zaken aan zal halen in de Nederlandse maatschappij die faliekant de verkeerde kant op dreigen te gaan.

090106 03 politiek - democraties onder vuur - gezin en belasting

WERKING VAN DE MEDIA – HERHALINGEN:

Als ik daarbij zo nu en dan in herhaling moet vallen, het zij zo, immers de media vervalt ook continue in herhaling, en wel omdat wetenschappelijk is aangetoond dat wanneer mensen dingen vaker horen of lezen men onbewust de artikelen gaat vergelijken met wat men reeds in het onderbewustzijn heeft opgeslagen.

Wanneer wat men hoort en leest overeenkomt met wat men reeds in het onderbewustzijn heeft opgeslagen, zal men dit gemakkelijker als waarheid slikken ( het prikkelen van het onderbewustzijn door continue dezelfde desinformatie aan te leveren zorgt er dus voor dat men halve waarheden en volkomen onjuistheden als waarheden meent te herkennen )!

LEEFT U OF WORDT U GELEEFD:

Verder zal ik u laten zien wat u de afgelopen tijd allemaal heeft moeten inleveren, behalve dat u zo’n beetje uw gehele vermogen naar de belastingdienst moet brengen, en u uw verdere leven een loonslaaf blijkt te zijn waarbij u steeds minder kunt genieten van het creëren van een eigen gezin, laat staan te kunnen participeren in de verdere ontwikkeling van uw kinderen en voor u zowel als voor uw nageslacht een toekomst op te kunnen bouwen, tenminste als het er ooit van komt.

En dat allemaal vanwege het jachtige leventje dat u (waarschijnlijk zonder het zelf te weten) leidt, ontstaan door een niet te lessen dorst van de overheid en bedrijven mogelijk zelfs van uzelf naar meer en meer geld en macht!

In dit 1e deel ga ik het hebben over het dreigende verlies van één van uw grondrechten vastgelegd in:

Artikel 7 van de Nederlandse grondwet, artikels 19 en 25 van de Belgische grondwet en artikel II-71 van de Europese grondwet!

Het RECHT van VRIJE MENINGSUITING:

090106 04 politiek - democraties onder vuur - geert wilders vrijheid van meningsuiting

Als het beste en tevens het meest recente voorbeeld haal ik Geert Wilders aan!

Wie kent hem niet, de man met de opvallend witte haardos en zijn eigen partij genaamd PVV.

Een partij die claimt voor de VREDE te zijn, doch continue bezig is de moslimgemeenschap te provoceren met opmerkingen die steeds de grenzen van het wettelijk toelaatbare opzoeken?!?

Behalve provocerend, ook vaak onnodig kwetsend en mogelijk zelfs opruiend.

Het was alleen een kwestie van tijd tot iemand op het idee zou komen Geert Wilders aan te klagen vanwege zijn film FITNA, die zou de Jordaanse wet schenden?!?.

Toch is er nog een keerzijde aan deze medaille…

Tot hoe ver kan men gaan wanneer men zich beroept op het RECHT van VRIJE MENINGSUITING?

Wel, daar zullen we binnenkort wellicht achter komen.

Ondertussen claimt Groot-Brittannië dat Geert Wilders het land niet in mag komen omdat dit wellicht onrust zou kunnen veroorzaken in de moslimgemeenschap?!?

090106 05 politiek - democraties onder vuur - maxime verhagen nl buza - david miliband gb buza

10-02-2009 Groot-Brittannië weert Geert Wilders!

Tsja, het ziet er naar uit dat Groot-Brittannië het Recht van Vrije Meningsuiting in ieder geval op een laag pitje heeft staan, verder vraag ik me af of iemand alleen vanwege zijn mening in een ogenschijnlijk “democratisch” Europees land zomaar geweigerd kan worden.

Of het moet zijn dat Groot-Brittannië in een gecensureerde dictatuur is verandert, iets wat de ruim 4,2 miljoen opgestelde ccd-camera’s en de bodyscanners al deden vermoeden.

Ook de Nederlandse CDA’er Maxime Jacques Marcel Verhagen (BuZa) vond dat Groot-brittannië Geert Wilders niet zomaar kan tegenhouden en protesteerde bij zijn Britse collega David Miliband.

Wat was het geval…

Geert Wilders scheen uitgenodigd te zijn door een lid van het Britse Hogerhuis met de naam Lord Malcolm Pearson, om zijn film Fitna daar te laten zien, doch daar heeft de Britse minister van BuZa David Miliband een stokje voor gestoken.

Hij ontzegde Geert Wilders de toegang tot Groot-Brittannië!

090106 06 politiek - democraties onder vuur - geert wilders niet welkom in gb

Te gek voor woorden toch?

Hoe zit het met het SCHENGEN verdrag, dat het vrije verkeer van personen tussen lidstaten bepaald?!?

En hoezo kunnen criminele Oost-Europese bendes wel ongehinderd doorgang krijgen door heel Europa, maar dat één enkele minister ( notabene op uitnodiging van een lid van het Britse Hogerhuis ), de toegang kan worden geweigerd alleen omdat hij zich er een eigen mening op na houdt?!?

Let wel!

Ik sta NIET achter de uitspraken die dhr Wilders doet, ze zoeken continue de grenzen op van het toegestane en rekken deze steeds verder uit, zijn vaak onnodig kwetsend en vooral provocerend van aard!

Niettemin gaat het hier net zo goed om het Recht van Vrije Meningsuiting, één van de grondrechten die wij als burgers nog over hebben na de continue sloop vanuit de politiek van zowat alles wat maar enigszins sociaal is (WWV, WW, AOW, WAO, PRIVACY etc.) en met onze rechten als staatsburger en werknemer en de maatschappelijke positie van RELIGIE in onze samenleving!

Gebruikte bronnen:

23-01-2009 Binnen 10 dagen arrestatiebevel voor Wilders!

De Jordaanse moslimbeweging “The Messenger of Allah Unites Us” heeft een officiële aanklacht tegen Geert Wilders ingediend, en dat vanwege het inhoudsloze filmpje Fitna, wat ik reeds eerder heb besproken!

(Ik heb besloten deel 4 – De tegenfilm Amouftinoun binnenkort toch te plaatsen).

De aanklachten betreffen het Wetboek van Strafrecht en wel artikel 137c groepsbelediging en artikel 137d aanzetten tot discriminatie en haat.

21-01-2009 Hof veroordeelt Geert Wilders al voor het proces begint!

Een veroordeling voordat ook maar vast staat of Geert Wilders al dan niet schuldig wordt bevonden voor zijn opmerkingen over de Islam, is een mooi voorbeeld over hoe krom het rechtssysteem in Nederland in elkaar zit.

In ieder geval een klap voor het “Recht van Vrije Meningsuiting”, da’s zeker!

26-01-2009 Muslims in the Lords!

De van oorsprong Pakistaanse Lord Nazir Ahmed dreigde 10.000 Moslims op de been te brengen als Wilders zijn Fitna film zou mogen vertonen!

Het laat ook goed zien dat we ons in NEDERLAND moeten hoeden voor RELIGIEUZE invloeden in de politiek, RELIGIE en POLITIEK gaan gewoon NIET samen!

RELIGIE zou daarbij TEN ALLEN TIJDE van ONDERGESCHIKT BELANG moeten blijven!

03-02-2009 Geert Wilders stapt naar hoge raad!

Geert Wilders heeft de advocaat Bram Moszkowicz in de arm genomen om zich te kunnen verweren tegen de vervolging door het Amsterdamse hof.

10-02-2009 Verbijsterde Britse Lord: Weren van Wilders onacceptabel!

10-02-2009 Angst Moslimprotesten: Britten weigeren Wilders toegang!

Na wat verdergaande onderzoeken heb ik het artikel op mijn website geupgrade, met een nieuwe titel:"Politiek 00024 Geert Wilders en de religieuze chantage"!

Verder heb ik het hele verhaal beter opgezet en van extra toevoegingen voorzien, was gemakkelijker dan het artikel hier volledig te herschrijven, eventuele reacties zijn immers gebaserd op het origineel geplaatste stuk, en de link is omgezet naar het nieuwe artikel!

Bron: WorldTheChanges

Reacties

  Vrijheid

  Za 14 Februari 2009 15:38 | Vincent Brunott |

  Als je beledigd wordt door je beste vriend, die dat trouwens niet snel zal doen, is het tijd om je af te vragen of je misschien iets aan jezelf moet veranderen. In ieder geval kun je er dan niet zomaar langsheen.

  Iemand die mij beledigt maar mij helemaal niet kent hoef ik niet serieus te nemen. Dus waarom zou je, als je moslim bent, Geert Wilders de eer aandoen hem voor vol aan te zien?

  Hoe dan ook ben ik voor absolute vrijheid van meningsuiting. Geert is, omdat hem de mond wordt gesnoerd, nu bezig de martelaarsrol op zich te nemen: Geert als onrechtvaardig verdrukte voorvechter van het vrije woord.

  Het aanpakken van 'de slechten' door 'de goeden', hoe goed een aantal van hen dat ook bedoeld, leidt tot verdere polarisatie.  

  Als Geert Wilders moslims fysiek zou mishandelen zou hij zich, als hij daar een tijdje voor zou worden opgesloten, onmogelijk het aureool van martelaar kunnen aanmeten. Maar nu hij alleen maar zo nu en dan iets onzinnigs roept, stijgt hij, omdat 'de goeden' hem het woord willen ontnemen, in de peilingen.

  Volgens Daniel Estulin, schrijver van 'De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie', is het de bedoeling dat wij ons bezighouden met onzinnige zaken zodat de Bilderbergers ondertussen kunnen scoren zonder door ons op hun vingers te worden gekeken. Volgens Daniel wordt de angst voor de Islam in Europa bewust door de Bilderbergers aangewakkerd. En hoe zou ik, als ik Bilderberger was, de Islamangst aanwakkeren?

  Eén van de dingen die ik zou kunnen doen is Geert uitnodigen om Fitna te komen vertonen in het Britse parlement en er tegelijkertijd voor zorgen dat hij onverichterzake wordt teruggestuurd. Je kunt dan op je vingers natellen dat de media, zij het niet uit zichzelf, dan toch uit trouw aan hun bazen, er fel bovenop zullen springen en dat we dan een tijd lang weer niets anders te horen krijgen dan Islam zus en Islam zo. Onderbewust gaan we dan denken, als we tenminste niet goed wakker zijn, "Goh, wat een belangrijk thema, want iedereen heeft het er over. En waar rook is, is vuur".

  Het moslimthema verdringt, net als bijvoorbeeld oorlogen, armoede en financiële crises, andere thema's van de agenda.

  Onze verworven vrijheden (en dat waren er nog lang niet genoeg) worden ondertussen grondig teniet gedaan. De schrijver van bovenstaand artikel wijst daarop en belooft de komende tijd ons een opsomming te geven van wat we al hebben ingeleverd om de wereldwijde, Anglo-Amerikaans georiënteerde hyper-kapitalistische financiële elite, aan zo veel mogelijk macht te helpen.

  Laatst kreeg ik een nogal droog rijtje onder ogen van wat er de afgelopen decennia zoal aan vrijheden verdwenen is en hoewel ik veel van die inperkingen tot mijn ergernis ook persoonlijk heb ondervonden, vond ik het toch echt indrukwekkend om dat allemaal eens systematisch door te nemen. Ik stond er versteld van en ik dacht: Ja, we zijn dit allemaal al kwijt, wat verschrikkelijk jammer! En tot wat ontwikkelen wij ons als we niet in vrijheid kunnen leven? Kunnen we dan bijvoorbeeld nog volwassen worden? Volwaardig mens worden?