Aspartaam verhoogd de kans op kanker

zaterdag 1 april 2006 10:37 | Jeans | 6631 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

Italiaans onderzoek van de European Ramazinnini Foundation of Oncology and Environment Sciences met ratten laat zien dat suikervervanger aspartaam kankerverwekkend is. Volgens het Internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de resultaten van dergelijke onderzoeken sterk voorspellend voor het risico op kanker bij mensen. Thans wordt aspartaam gebruikt in meer dan zesduizend producten, waaronder de lightvarianten van frisdrank. De significante toename van lymfomen en vormen van leukemie werden onder meer gezien bij een dosis van 20 milligram per kilo lichaamsgewicht. Een dergelijke dosis is lager dan de dosis die met de huidige regelgeving voor mensen is toegestaan (40 tot 50 milligram per kilo lichaamsgewicht).

Het Nederlandse blad voor voeding en supplementen Ortho (nummer 4, 2005) komt ook met een ander opmerkelijk resultaat van het onderzoek: de ratten gingen weliswaar minder eten naarmate ze meer aspartaam kregen toegediend, maar dit resulteerde niet in een verschil in lichaamsgewicht tussen de ratten met en zonder aspartaam. De onderzoekers concluderen dat er dringend moet worden onderzocht of de regelgeving ten aanzien van aspartaam moet worden bijgesteld om de gezondheid te beschermen, met name die van kinderen.

Uitkomst strijdig met eerdere ondezoeksresultaten
De kunstmatige zoetstof aspartaam verhoogt bij ratten de kans op kanker. Dat stellen Italiaanse onderzoekers in het blad Environmental Health Perspectives. De conclusies gaan lijnrecht in tegen een enorme stapel eerdere onderzoeksresultaten, die suggereren dat aspartaam volmaakt onschadelijk is. De Amerikaanse en Europese voedselautoriteiten FDA en EFSA zien dan ook geen reden tot paniek, al zullen ze het Italiaanse onderzoek wel nader bekijken. De onderzoekers van het Cesare Maltoni-instituut in Bologna deden hun dierproeven op een andere manier dan gebruikelijk. Ze voerden in totaal 1.800 jonge ratten aspartaam, wachtten toen geduldig af tot de dieren na een jaar of drie een natuurlijke dood stierven, en zochten daarna pas naar sporen van kanker in hun weefsel. Normaal gesproken laat men dergelijke proeven maar twee jaar duren.

Kanker als resultaat
Na een aspartaamdosis van 20 tot 500 mg per kilo lichaamsgewichtbleek twintig procent van de vrouwtjes te lijden aan lymfoom en/of leukemie. Bij vrouwtjesratten die geen aspartaam hadden gehad, was dat maar negen procent, al werden ze gemiddeld ongeveer even oud. Bij mannetjes was overigens een veel hogere aspartaamdosis nodig om het risico op bloedkankers te verhogen. Ter vergelijking: bij mensen laat de WHO 40 mg per kilo per dag toe. Dat is ruwweg 28 blikjes cola light.

Intussen snapt niemand waarom aspartaam schadelijk zou kunnen zijn. Voor zover bekend valt de verbinding in het spijsverteringskanaal uiteen in methanol en twee aminozuren. Die stoffen komen ook in tal van andere voedingsmiddelen voor en staan geen van drieen bekend als kankerverwekkend.