Worden we wakker?

Zo 25 Februari 2007 19:12 | louise | 5095 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

 

Ik begin mijn artikel met een citaat uit het boek van Marcel Messing; ''Worden We Wakker?'': ''De werkelijkheid blijkt soms totaal anders te zijn dan we dachten. Zelfs als we menen haar enigszins te leren kennen, worden steeds weer nieuwe deuren geopend. De soms schokkende feiten in dit boek zijn natuurlijk niet bedoeld om angst aan te jagen of doemdenken te bevorderen, maar om informatie te geven, waardoor we hopelijk in de komende jaren op een juiste wijze kunnen omgaan met de problemen die op ons afkomen."
Steeds vaker worden we geconfronteerd met samenzweringstheorieën, onthullende documenten en video's. Helaas is er ook veel kaf onder het koren maar dat is het onvermijdelijk gevolg van een enorme aanbod aan informatie. We worden overspoelt door theorieën en zullen binnen deze overvloed onze weg moeten vinden ''het oog van de naald''. Een ding is voor mij duidelijk, er staat een overgang voor de deur: een verschuiving in dimensie, die ook van ons zal vragen om een dimensioneel sprong te maken in ons bewustzijn. Diep in onszelf liggen alle antwoorden maar we moeten ons geest openstellen voor deze transformatie, we zijn zelf een deel van de transformatie en we moeten het proces bewust meemaken.
De vragen die bij het lezen van een boek als die van Messing ontstaan kunnen ons overweldigen en onze innerlijke aktiviteit is hoe we ze naar de voorgrond van onze geest naar boven zullen brengen, opdat wij zelf de antwoorden uit eigen wezen komen. Om dit te bereiken moeten we eerst geloven dat de kennis in ons opgeslagen ligt. Dat is niet makkelijk aangezien dat de machten die nu achter het wereldtoneel ons stap voor stap in hun greep proberen te krijgen, onze groei en bewustwording tegenwerken en ons doen verslapen in passiviteit en afwachten op kant en klare antwoorden van buitenaf. Deze jongleurs van werkelijkheid, deze grote manipulatoren zijn ook dezelfde machten  die aan het begin van de schepping ons DNA hebben gemanipuleerd!

Het is van belang om deze fundamentele feiten in consideratie te nemen want ze vormen een essentiële sleutel om alles verder  te doorgronden.
In zijn revolutionaire boek ''De 12e planeet'' geeft Zecharia Sitchin  een zeer uitgebreide documentatie van het; waar, wanneer, hoe en waarom, de goden van een andere planeet ( de Nefilim) zich op aarde vestigden en de homo erectus door DNA manipulatie veranderden in Homo Sapiens (de denkende mens). In machtige beelden tovert de deze "Visionair'' Sitchin voor ons een Soemerisch verhaal over de schepping.De goden (Nefilim) die zich genoodzaakt zagen mankracht te vinden , besloten een primitieve werker te verkrijgen, en zagen een voor het doel geschikte oplossing in het ''temmen''van een geschikt dier door middel van genetische manipulatie.


Toen de mensen geschapen werden
konden ze niet eten van brood,
kenden ze niet het dragen van kleren:
ze aten planten met hun mond als de schapen;
dronken water uit een greppel.

Een zodanig dierlijk menselijk wezen wordt ook beschreven in het Gilgamesj-epos.  Het Gilgamesj epos is een van de oudste literaire teksten ter wereld. Het heeft een universeel thema: de angst voor de dood en de zoektocht naar onsterfelijkheid. Deze tekst verhaalt hoe Enkidoe, die in de steppe geboren werd eruit zag, voordat hij beschaafd werd. Na vele experimenten werd de volmaakte mens verkregen; de mens die door de Enki Adapa, en door de bijbel, Adam die door de wetenschap homo sapiens, werd genoemd.
Het zou te ver voeren om binnen het kader van een enkel artikel de hele dramatische geschiedenis te weergeven van hoe astronauten op een vreemde planeet zijn geland om vervolgens het planeet en de mens te koloniseren en de mensheid als werker te gebruiken.
Voor wie deze onderneming wenst aan te gaan, verwijs ik graag naar Anunnaki  en natuurlijk het boek van Zecharia Sitchin

Het is onze taak uit te pluizen in hoeveel werkelijkheden we bestaan. De wezens die ons nu manipuleren, zijn bezig om uit te vinden in hoeveel werelden zij de werkelijkheid kunnen manipuleren. Er zijn vele andere universa naast onze wereld (parallele universa) maar alleen op aarde is er een vrije wil. De vrije wil werd ons paradoxaal genoeg juist geschonken door de ''gevallen engelen''  de Anunnaki (zij die van boven/hemel naar de aarde kwamen) De Antroposofie spreekt van Luciferische krachten die zich op de aarde vermengden met de Arimanische krachten en de dualiteit werd gecreëerd.We moeten ons bewust worden van het tweedelige aspect van de machten van het kwaad. Ook moeten we ons bewust maken dat deze Anunnaki hoge geestelijke wezens waren en dat door hun daling op aarde ons de mogelijkheid van de vrijheid werd geschonken. We zijn hierdoor gegroeid naar het worden tot individu.

Uiteindelijk werd er in het heelal om de aarde gevochten  over het eigendomsrecht van deze planeet. Heb je je ooit afgevraagd wie de aarde bezit?

Ik sluit me geheel aan bij Marcel Messing in zijn antwoord; Een ding weten we zeker:de aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde. Zo weten we ook: alles is met elkaar verbonden; zoals het bloed de leden van een familie verenigt. Tussen alles bestaat een verband. wat de aarde overkomt, overkomt haar kinderen. Het web van leven is niet door de mens geweven, het is slechts een draadje in. Wat hij het web aandoet, doet hij ook zichzelf aan.

De boodschap is dat we moeten ontwaken. Onze opdracht is toe te staan dat onze hersencellen wakker worden, zonder dat we alles tot in de kleinste detail willen definiëren. Deze opdracht houdt in dat we een gevoel in ons omhoog brengen en dat op een dag. op een moment, een overweldigend besef van weten ervaren.

Het artikel wordt vervolgt.

 

 

 

Bron: luisa