Wilders haalt Marine Le Pen naar Tweede Kamer/Duister Bondgenootschap

Wo 13 November 2013 13:30 | Astrid Essed | 3905 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS
WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/HET BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
 
ZIE OOK
 
 
 
 
''Het geweld in de Kristallnacht kwam niet uit de lucht vallen, maar brak uit nadat jarenlang de geesten rijp waren gemaakt. Het moment was aangebroken waarop in de hoofden van genoeg mensen het waanidee had postgevat dat de Joden de oorzaak waren van alle maatschappelijke ellende.

Iets dergelijks zie je nu opnieuw in Europa gebeuren. Het mechanisme is identiek. Er worden racistische vooroordelen in omloop gebracht over bepaalde bevolkingsgroepen, bij voorkeur over groepen die op de één of andere manier uiterlijk herkenbaar zijn. Veel van die vooroordelen lijken verdacht veel op wat er gezegd werd over de Joden, in het bijzonder de aantijgingen die angst moeten inboezemen: dat ze een griezelige religie hebben, onbetrouwbaar en gevaarlijk zijn, banen inpikken, crimineel zijn en de hele wereld willen overheersen.''

 
UIT TOESPRAAK ANNE RUTH WERTHEIM BIJ DE KRISTALLNACHTHEDENKING OP 9 NOVEMBER 2013
''LATEN WE DE SCHEIDSLIJNEN DOORBREKEN''

 
 
1, het Zondebokmodel
Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”
 
NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
 
75 jaar na de Kristallnacht [1], de grote pogrom tijdens Nazi Duitsland, die het begin van de holocaust 
inluidde, is er nog niets van het gruwelijke verleden geleerd.
De Franse politica Marine Le Pen, leider van het extreem-rechtse Front National [voorheen gerund door
papa Jean Marie Le Pen, een fascist en anti-semiet] bezoekt de Tweede Kamer  op uitnodiging van een
andere extreem-rechtse leider [2], PVV voorman G Wilders, de grootste officiele politieke
haatzaaier tegen moslims in het byzonder en ''niet westerse'' allochtonen in het algemeen [3]
 
Dat dit een dieptepunt zonder weerga is  in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, hoeft geen
betoog en niet alleen vanwege de komst van Le Pen. [4]
Erger is, dat  tegen dit bezoek nauwelijks tegenstand geweest is van de kant van de
zich ''democratisch'' noemende Tweede Kamerleden.
Dit is tekenend voor  het racistische klimaat in politiek Den Haag [5] en de stellingnames van 
de mainstream politiek, die op D'66 leider Pechtold na [6] nooit ferm en principieel stelling nam tegen
het Wilders racisme [7], hem als volwaardig discussie en gesprekspartner aanvaardde [8], een regeringscoalitie
met hem sloot [9] en, de ene partij na de andere, zijn racistische standpunten  adopteerde [10]
Meest recente schurkenstreek in politiek Den Haag
De PvdA promoting van de strafbaarstelling op illegaliteit, altijd een speerpunt van de PVV [11]
 
WILDERS EN EXTREEM-RECHTS IN EUROPA/POLITIEKE UITNODIGINGEN EN
SAMENWERKING
 
Wilders heeft dus Marine Le Pen uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer.
Dit om een samenwerking op gang te brengen in het extreem-rechtse gevecht tegen de
Europese Unie [12].
Natuurlijk en dat mag duidelijk zijn, gaat het om meer en wel om een bondgenootschap
in de hetzevorming tegen moslims, ''niet-westerse'' allochtonen, waar tegenwoordig ook Oost-
Europeanen bij gekomen zijn [13] en vluchtelingen [14]
Wilders is trouwens ook op zoek naar ander Europees wild:
Ook het extreem-rechtse Vlaams Belang wil hij graag bij de anti Europese
rebellenclub hebben [15]
Met datzelfde Vlaams Belang had Wilders reeds in juni anno Domini 2013 een
ontmoeting gehad [16]
Dit is opmerkelijk EN gevaarlijk, want althans voor de vorm had Wilders tot nu toe
een zekere afstand bewaard tot deze extreem-rechtse clubs [17], maar nu is kennelijk de schaamte voorbij.
Zijn beoogde alliantie met Front National ''motiveert'' Wilders door te beweren, dat dochter
Marine Le Pen afstand genomen zou hebben van het anti semitisme van papa [zoals bekend
vindt Wilders zijn/haar hetze tegen de Islam, moslimsen vluchtelingen  een juist prima 
samenwerkingspunt] [18], maar niets is minder waar.
Het is minder een openlijk speerpunt, zoals bij papa [19]maar Front National is nog altijd anti semitisch [20]
 
DE DUIVELSE OMSTRENGELING VAN WILDERS EN NEO NAZISTISCH NEDERLAND/
DEMONSTRATIES EN HET NIEUWE ZELFVERTROUWEN VAN NEO NAZI'S
''Vertel mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen, wie u bent.''
 
De naar fascisme toegroeiende radicalisering van Wilders is ook te zien aan een aantal ''nieuwe vrienden'',
die hij in neo nazistische hoek gemaakt heeft [21]
Daarbij is het belang  tweeledig:
Neo nazistisch Nederland kan uit zijn obscuur hol kruipen en Wilders heeft er gratis knokploegen
bij, waarmee hij wellicht [dat zeg ik met nadruk] in de toekomst de straat zou kunnen veroveren, de zogenaamde
''straatterreur'' [22]
Van de straataanwezigheid van die nieuwe vriendjes hebben we een naar voorproefje gekregen
bij de door Wilders tegen de bezuinigingen georganiseerde demonstratie op 21 september
''Genoeg is Genoeg'' [23]
Aanwezig waren leden van de neo nazistische club Blood and Honour [gespecialiseerd in
groffe straatterreur] [24], Voorpost, waarvan de leider, Paul Peters, in 2001 was veroordeeld voor
het bekladden van Joodse graven met de fascistische teksten ''Juden raus'' en ''Wir sind
zuruck'' [25]
Ook identair Verzet [een kloon van Paul Peters], bekend vanwege het afsluiten van de
Islamitische school Ibn Chaldoun met een kettingslot tijdens een examen, gaf acte de presence.
Dan was er de oude vijand de NVU [Nederlandse Volksunie] en een club ''Zwart Front'' [26]
Natuurlijk was dit gezelschap niet alleen aanwezig, maar gaven ze daarvan op de meest weerzinwekkende
manier blijk door openlijk de Hitlergroet te brengen en Prinsenvlaggen [de vlag van de NSB] mee
te dragen [27]
 
Terecht waarschuwde pro Israel club Cidi de PVV,  afstand te nemen van 
met deze neo nazi clubs [28]
 
Maar dat gebeurde niet.
Integendeel.
In een reactie op overigens de enige politicus, die zich aan de nazi-aanwezigheid
scheen te storen en daar duidelijke vragen over stelde, D'66 leider Pechtold [29] toonde
Wilders weer zijn demagogie en straatvechtersmentaliteit [die hij gemeen heeft
met extreem rechts in het heden en verleden] door uit te barsten in een scheldkannonade
tegen Pechtold, zonder verder inhoudelijk op de vragen in te gaan [30]
 
DE STRIJD OM ZWARTE PIET/NEO NAZI'S EN DE PVV IN ACTIE
RACISTISCH WERK IN UITVOERING
 
Doordat Wilders duidelijk geen afstand heeft genomen van de aanwezigheid van zijn
nieuwe neo nazi vrienden op zijn demonstratie EN het feit, dat hij nu aanschurkt tegen
extreem-rechtse clubs als front National, Vlaams Belang, Lega Nord en co [31] heeft
extreem-rechts, dat voorheen maar marginaal in de straten te zien was. zelfvertrouwen gekregen.
Dat is levensgevaarlijk.
 
Een ander voorbeeld van een natuurlijke coalitie tussen neo nazi's/PVV vormde de
strijd om het racistische fenomeen Zwarte Piet [32], waarmee een zwarte vrouw op een nare manier werd
geconfronteerd.
 
Tijdens de via Facebook [33] opgeroepen pro Zwarte Piet demonstratie op het Maliveld
in Den Haag, die zowel tegen Zwarte Piet en de VN, die het verschijnsel onderzoekt [34]
besloot zij ook te demonstreren, niet tegen Zwarte Piet, maar ook tegen de VN
Dat vanwege het gebrek aan VN betrokkenheid tav de massalsachtingen op Papoea Nieuw Guinea [35]
Haar aanwezigheid op de pro Zwarte Piet demonstratie lokte van de kant van de pro
Zwarte Pietisten [van wie sommigen kennelijk in de veronderstelling verkeerden, dat zij tegen Zwarte Piet
was, maar haar het spreken/nadere uitleg onmogelijk maakten] een strrom van racistische reacties
en zelfs agressie uit [36]
Eind van het liedje:
De politie kwam en nam de vrouw mee ''voor haar eigen veiligheid'' [37], maar verrichtte
geen arrestaties tegen de belagers, die ook in het zicht van de politie nog
doorgingen met hun racistische beledigingen.
EN JA HOOR
Ook op deze pro Zwarte Pietendemonstratie waren neo nazi's aanwezig.
Zo'n dertig in getal en afkomstig van Voorpost, Identair Verzet, Autonome Nationaal Socialisten
en NVU. [38]
 
Hun nieuwe bondgenoten van de PVV waren er ook, in persoon van PVV Tweede Kamerlid
Joram van Klaveren, bekend om zijn hetze tegen Marokkanen [39], die de petitie voor
het behoud van Zwarte Piet van de organisatie van de Facebook demonstratie in ontvangst nam [40]
Bewijs, dat die organisatie bepaald uit onfris gezelschap bestond.
 
Ook weer hier dus en voor de tweede keer
Gezamenlijk ten strijde trekken van de PVV en neo nazi's
 
WILDERS EN LE PEN/TWO OF A KIND
 
Beiden willen zij hetzelfde:
 
Zondebokvorming tegen moslims, ''niet-westerse'' allochtonen, vluchtelingen
en Oost -Europeanen [is het toeval, dat ik eraan denk, dat hun fascistische voorgangers
over Oost Europeanen ook spraken als ''Untermenschen''?] [41]
Er zijn wel graduele verschillen:
Marine Le Pen's partij stamt uit de anti-semitische traditie van vader Le Pen [42]
en zij is zelf eveneens anti-semitisch in opvattingen [43] al ontkent zij dat
Wilders speelt [nog] niet de kaart van het anti-semitisme uit
Maar aangezien zijn nieuwe vriendjes [Le Pen, neo nazi's] WEL in die
hoek zitten, radicaliseert hij in ieder geval steeds meer richting werkelijk fascisme.
 
Griezelig is ook, dat volgens een onderzoek van Een Vandaag driekwart van de Wilders aanhang
achter de samenwerking met le Pen staan. [44]
Met verdere radicalisering lijken zij dus ook geen moeite te hebben
 
EPILOOG
 
Duidelijk is, dat de extreem-rechtse krachten zich bundelen.
Wilders zoekt samenwerking met Front National, Vlaams Belang, is ook geinteresseerd
in Lega Nord en wie weet welke extreem-rechtse clubs meer.
In Nederland schurkt steeds meer extreem-rechts volk onder zijn demonstraties en samen
trekken zij ook op in voor racisten [de niet-racistische Zwarte Piet traditionalisten niet te na gesproken]
aantrekkelijke issues als de strijd om Zwarte Piet.
 
Dit is een veeg teken  en een directe aanval op moslims, ''niet westerse'' allochtonen, vluchtelingen, 
Oost Europese arbeiders, wellicht ook Joden [gezien de agenda van de neo-nazi's], maar ook
links progressieve groeperingen, die zich inzetten in de strijd tegen racisme en het barbaarse vreemdelingen
beleid.
 
Dit alles in een klimaat, waarin de gevestigde politiek, ook parlementair links,
de andere kant opkijkt en racisme steeds meer salonfahig lijkt te worden [45]
 
Of de parlementariers steeds meer worden meebeinvloed door de racistische tendens of het gevaar
van het samengaan van Wilders/Le Pen en nog meer extreem-rechts [zijn nieuwe neo nazi vriendjes] 
niet zien of niet willen zien, blijft schimmig, al blijkt uit alles, dat steeds meer van het racistische Wilders
discours, ook in maatregelen en wetgeving, wordt overgenomen [Zie noot 10]
 
Om het in sprookjestaal te formuleren
Het Parlement doet denken aan Doornroosje [46] , die betoverd is tot honderd jaren slaap
en op een goede dag wordt wakkergekust door de Prins, met wie zij zal trouwen.
Haar ouders, de Koning en Koningin, de andere bewoners en personeel van het Kasteel,
zij allen slapen.
 
Als er niet zal worden ingegrepen, zal het Parlement op een dag inderdaad worden
wakkergemaakt, maar niet door een kus, maar een trap van een fascistische laars!
 
Gelukkig slaapt niet heel Nederland en zijn er genoeg buiten het Parlement, die zich
verzetten [47]
 
Laten wij ons, ieder op onze eigen wijze, bij dat verzet aansluiten en lessen trekken uit
het niet al te lang vervolgen verleden uit de Dertiger Jaren.
 
Toen waren er ook genoeg die dachten ''dat het wel zo'n vaart niet zou lopen''
 
We weten, hoe dat is afgelopen.
 
Ik eindig met de indrukwekkende slotwoorden uit de toespraak van van publiciste 
Anne Ruth Wertheim bij de Kristallnachtherdenking 
 
''Laten we degenen in Europa die erop uit zijn om bevolkingsgroepen apart te zetten om ze vervolgens te kunnen discrimineren, niet in de kaart spelen door zelf scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen aan te brengen. Hoe meer tussenvormen er zijn die nergens bij kunnen worden ingedeeld omdat alles in elkaar overloopt, hoe moeilijker het zal zijn om racistische vooroordelen los te laten op afgebakende bevolkingsgroepen.

En dan zal er ook geen nieuwe Kristallnacht meer uitbreken.''

 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
[1]
 
WIKIPEDIA
KRISTALLNACHT
 
[2]
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
[3]
UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007
 
NEDERLAND BEKENT KLEUR
WAT WIL WILDERS
 
[4]
 
NU.NL
MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS
14 OCTOBER 2013
 
 
NIEUWSUUR.NL
LE PEN KOMT NAAR NEDERLAND
11 OCTOBER 2013
 
 
SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013
 
 
[5]
VOLKSKRANT
NATIONALE OMBUDSMAN: DEN HAAG IS RACISTISCH
20 OCTOBER 2013
 
 
 
 
[6]
 
''"Wilders als premier is voor mij een Haags horrorscenario", zei Pechtold. "Dan word ik asielzoeker."
 
TELEGRAAF
PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS WILDERS IN KABINET ZIT
8 APRIL 2009
 
 
NRC
HOON EN HAAT
10 APRIL 2009
 
 
 
''D66 is tot nu toe de enige partij in het parlement die Wilders consequent aanspreekt op zijn vreemdelingenhaat.''

NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
11 JUNI 2009
 
 
 
[7]
 
''D66 is tot nu toe de enige partij in het parlement die Wilders consequent aanspreekt op zijn vreemdelingenhaat. Schoorvoetend begint GroenLinks dit voorbeeld te volgen. Maar ook andere partijen zouden de bestrijding van racisme niet langer uitsluitend over moeten laten aan de rechtbank en zich in het parlement en op straat weer duidelijk moeten laten horen tegen iedere vorm van discriminatie. Doodzwijgen van de PVV helpt niet. Het racisme van die partij benoemen en je daar ferm tegen uitspreken wel.''
 
NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
11 JUNI 2009
 
 
 
SOCIALISME.NU
PIJNLIJKE STILTE BIJ PARLEMENTAIR LINKS OVER GROEI RACISME
1 NOVEMBER 2010
 
 
''In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar 'collega' Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren''


SOCIALISME.NU
GEEN TRANEN OM FEMKE
18 DECEMBER 2010
 
 
SOCIALISME.NU
WAAR IS LINKS MEE BEZIG
10 SEPTEMBER 2009
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE
VANZELFSPREKENDHEID VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
[9]
 
 
EKUDOS
KABINET RUTTE/VERHAGEN BEEDIGD/BEWIND VAN DISCRIMINATIE, STIGMATISERING
EN UITSLUITING
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[10]
 
ENKELE VOORBEELDEN NIET COMPLEET! VAN OVERNAME VAN POPULISTISCHE
PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN
POLITIEKE PARTIJEN/POLITIEK DEN HAAG
I
VVD:

Nijpels vindt het voorstel om dubbele nationaliteiten te ontmoedigen een goedmakertje voor de PVV. “Daar gaan we nog veel lol aan beleven. We hebben 1.121.000 inwoners met een dubbel paspoort. Niemand heeft er last van, maar nu komt er wel wetgeving.”
Ook de verhoging van de griffierechten en de volgens hem onuitvoerbare plannen voor het immigratiebeleid zijn Nijpels een doorn in het oog.”
BRON
NIJPELS KRITISCH OVER KOERS VVD
10 FEBRUARI 2012
 
EKUDOS
VOORSTEL HENNIS/GEEN HOOFDDOEK IN GEMEENTEHUIS/IN STRIJD MET GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED
 
II
CDA:
EKUDOS
UITZETTING ROMA BIJ OVERLAST/GEVAARLIJKE UITSPRAKEN MEVR STERK
ASTRID ESSED
 
EKUDOS
VERHAGEN OVER BUITENLANDERS/FELLOWTRAVELLER RACISME
ASTRID ESSED
 
 
III
 
PVDA/COALITIEREGERING RUTTE II
 
U heeft er een onverwachte bondgenoot bij: de PvdA is voor strafbaarstelling van illegaliteit.
,,Ik kan tegen de vrienden van de PvdA zeggen dat de PVV in de Eerste Kamer met heel veel plezier en overtuiging dit wetsvoorstel aan een meerderheid zal helpen. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan bij een kabinetsvoorstel, maar nu wel. Ik zag Job Cohen bij Nieuwsuur. Hij vertelde daar dat er nu nog niet actief wordt gezocht naar illegalen, maar dat hij zich zorgen maakt dat dat verandert. Hij heeft gelijk. We zullen er na de verkiezingen alles aan doen om de illegalen op te sporen, op te pakken en uit te zetten. Ik zal niet zeggen: hunt them down, smoke them out – maar we gaan er wel een speciale eenheid voor oprichten: de Cohenpolitie."

PVV
INTERVIEW GEERT WILDERS IN AD: ER KOMT EEN REVOLUTIE IN EUROPA

''Het voornemen van het kabinet Rutte/Asscher om uitkeringen aan Marokkaanse Nederlanders in Marokko stop te zetten is onrechtvaardig en verwerpelijk. Dat laat migrantenorganisatie Emcemo weten in een verklaring. "Marokkaanse Nederlanders dragen premie af, of hebben dat in het verleden gedaan. Iemand die jaren premies heeft betaald en opgebouwd, mag ook verwachten dat hij/zij de uitkering naar behoren uitbetaald krijgt. Is dit niet het geval, dan wordt deze mensen hun eigendom ontnomen."
Het vorige kabinet Rutte had al dezelfde plannen, maar kon deze niet doorzetten, omdat verdragen met landen buiten de EU, zoals Marokko, de plannen van het kabinet verhinderen. Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken wil het verdrag met Marokko nu opzeggen.
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
STOPZETTEN UITKERING AAN MAROKKAANSE NEDERLANDERS IN MAROKKO
IS ONRECHTVAARDIG
3 DECEMBER 2012
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013
 
 
NRC
KABINET WIL UITKERINGEN NAAR MAROKKO STOPZETTEN
29 NOVEMBER 2013
 
''De rechter bezorgt het kabinet een nieuwe financiële en principiële tegenvaller. Donderdag bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat de verlaging van uitkeringen die naar Marokko en Turkije worden overgemaakt in strijd is met internationale verdragen. Elf Turkse en Marokkaanse weduwen krijgen hun nabestaandenuitkering alsnog uitbetaald op het oude niveau plus rente, en met terugwerkende kracht. ''
VOLKSKRANT
RECHTER: UITKERINGEN TURKSE EN MAROKKAANSE WEDUWEN MOGEN NIET
VERLAAGD
22 AUGUSTUS 2013
 
 
 
 
''Maar in feite legt hij, net als Geert Wilders, de schuld van de hoge werkloosheid en de koopkrachtdaling neer bij arbeidsmigranten. Want Nederlandse arbeiders ‘moeten nu concurreren met mensen die veel lagere lonen gewend zijn en geen ervaring hebben met de mogelijkheden die onze welvaartsstaat werknemers te bieden heeft.’ - See more at: http://socialisme.nu/blog/nieuws/37434/asscher-verwijt-migranten-gevolgen-van-zijn-eigen-beleid
 
SOCIALISME.NU
ASSCHER VERWIJT MIGRANTEN GEVOLGEN VAN ZIJN EIGEN BELEID
9 SEPTEMBER 2013
 
PVDA
SOCIALISME.NU
PVDA: PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012
 
PVDA
ELSEVIER
WE MOETEN MAROKKAANSE RELJEUGD VERNEDEREN
14 OCTOBER 2008
 
TROUW
TER HORST WIL ETNICITEIT VAN MISDADIGERS REGISTREREN
16 SEPTEMBER 2008
 
 
IV
GROEN-LINKS:
EKUDOS
HALSEMA WIL UITBREIDING PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID/IN DE BRES VOOR PVV
ASTRID ESSED
 
ELSEVIER
HALSEMA: VROUWEN, SLINGER HOOFDDOEK AF
9 SEPTEMBER 2009
 
”Gisteren was het Femke Halsema die in een interview met de Pers zei dat de islam ‘natuurlijk een probleem is’.
BRON:
SOCIALISME NU
MAINA VAN DER ZWAN
WAAR IS LINKS MEE BEZIG
10 SEPTEMBER 2009
 
V
SP
”Afgelopen zondag was het Agnes Kant die haar steun uitsprak voor de PVV in hun vragen over ‘de allochtonen kostenpost’.”
BRON:
SOCIALISME NU
MAINA VAN DER ZWAN
WAAR IS LINKS MEE BEZIG
10 SEPTEMBER 2009
 
[11]
 
U heeft er een onverwachte bondgenoot bij: de PvdA is voor strafbaarstelling van illegaliteit.
,,Ik kan tegen de vrienden van de PvdA zeggen dat de PVV in de Eerste Kamer met heel veel plezier en overtuiging dit wetsvoorstel aan een meerderheid zal helpen. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan bij een kabinetsvoorstel, maar nu wel. Ik zag Job Cohen bij Nieuwsuur. Hij vertelde daar dat er nu nog niet actief wordt gezocht naar illegalen, maar dat hij zich zorgen maakt dat dat verandert. Hij heeft gelijk. We zullen er na de verkiezingen alles aan doen om de illegalen op te sporen, op te pakken en uit te zetten. Ik zal niet zeggen: hunt them down, smoke them out – maar we gaan er wel een speciale eenheid voor oprichten: de Cohenpolitie."

PVV
INTERVIEW GEERT WILDERS IN AD: ER KOMT EEN REVOLUTIE IN EUROPA

 
[12]
 
 
NOS
WAAROM ONTVANGT WILDERS LE PEN?
12 NOVEMBER 2013
 
 
 
NIEUWSUUR.NL
WILDERS WIL ANTI EUROPA ALLIANTIE
7 OCTOBER 2013
 
 
NOS
WILDERS HAALT LE PEN NAAR KAMER
14 OCTOBER 2013
 
 
 
NIEUWSUUR.NL
ANTI EUROPESE PARTIJEN IN DE EU
17 JANUARI 2013
 
 
SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013
 
 
 
[13]
 
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED
 
 
[14]
 
Onlangs sprak u met Marine le Pen, leider van het Front National.
,,In een restaurant in Parijs. Een lunch van twee uur. Ik vond het een indrukwekkende vrouw. Een zeer krachtige politica. Over Europa denken we voor negentig procent hetzelfde en misschien wel meer.
Ook als het gaat om immigratie hebben we veel gemeenschappelijke punten''


PVV
INTERVIEW GEERT WILDERS IN AD: ER KOMT EEN REVOLUTIE IN EUROPA

 
 
[15]
 
''Het Vlaams Belang?
,,Daar ga ik zeker langs, maar dat weten ze zelf nog niet."


PVV
INTERVIEW GEERT WILDERS IN AD: ER KOMT EEN REVOLUTIE IN EUROPA

 
[16]
 
 
 
 
"In juni kwamen Dewinter en Wilders voor het eerst officieel samen. Wilders noemde de ontmoeting fantastisch en kijkt uit naar een "intensieve samenwerking". 

NIEUWSUUR.NL
WILDERS WIL ANTI EUROPA ALLIANTIE
7 OCTOBER 2013
 
 
 
VOLKSKRANT
WILDERS GAAT MET DEWINTER SAMENWERKING VERKENNEN
18 JUNI 2013
 
 
[17]
 
 
''In het verleden nam u nog openlijk afstand van het Front National.
,,Er is daar veel veranderd. Marine le Pen heeft de interne verkiezingen een paar jaar geleden gewonnen tegen een kandidaat die de lijn van haar vader wilde voortzetten. Ze heeft een breuk gemaakt met het verleden."
Ze wilde af van het groezelige imago?
,,Voor mij is belangrijk dat er afstand is gedaan van alles wat met antisemitisme te maken heeft."
 
PVV
INTERVIEW GEERT WILDERS IN AD: ER KOMT EEN REVOLUTIE IN EUROPA 
Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.’

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS
11 NOVEMBER 2013

 
 
 
[18]
 
 
 
''In het verleden nam u nog openlijk afstand van het Front National.
,,Er is daar veel veranderd. Marine le Pen heeft de interne verkiezingen een paar jaar geleden gewonnen tegen een kandidaat die de lijn van haar vader wilde voortzetten. Ze heeft een breuk gemaakt met het verleden."
Ze wilde af van het groezelige imago?
,,Voor mij is belangrijk dat er afstand is gedaan van alles wat met antisemitisme te maken heeft."
 
PVV
INTERVIEW GEERT WILDERS IN AD: ER KOMT EEN REVOLUTIE IN EUROPA

 
 
 
 
[19]
 
 
''Her father, who has been convicted by several courts for racist and anti-Semitic statements, once said on television, “I do not think all races are equal.” He called Nazi gas chambers “a detail” of history and said the German occupation of France — during which hundreds of thousands of French died, including about 77,000 Jews— “was not particularly inhuman.”

THE GLOBAL POST
JEAN MARIE LE PEN: A FRENCH ICON EXITS THE STAGE
17 JANUARI 2011


 
NOS
LE PEN VEROORDEELD OM UITSPRAKEN
16 FEBRUARI 2012
 
 
 
 
 
 
[20]
 
Dat het antisemitisme niet helemaal weg is, bleek toen ze opriep tot een verbod van niet alleen hoofddoek, maar nadrukkelijk ook van keppeltjes, de hoofdbedekking van joodse mannen. Zo liet ze aan old skool antisemieten binnen het Front National zien dat ook onder het nieuwe management hun traditie een plek had.

PETER STORM
BELANGRIJKE ACTIES TEGEN RACISME OP KOMST
10 NOVEMBER 2013THE GUARDIAN
WHAT KIND OF FRENCH REPUBLIC NEEDS THE PROTECTION OF
MARINE LE PEN?
26 SEPTEMBER 2012
 
 
 
 
 
 
[21]
 
ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
WILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN
22 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
 
[22]
 
WILDERS IN DEN HAAG: RECHTS EXTREMISME + STRAATPROTEST = FASCISME
PETER STORM
 
 
 
OOG IN OOG MET FASCISTISCH GEVAAR
PETER STORM
 
 
 
 
 
[23]
 
PVV
TOESPRAAK GEERT WILDERS, DEMONSTRATIE DEN HAAG, 21 SEPTEMBER 2-13
 
 
[24]
 
GEBLADERTE/DOORBRAAK
VERBOD DREIGT VOOR BLOOD AND HONOUR
 
 
[25]
 
''Naast Paul Peters (die eind april 2001 werd opgepakt en veroordeeld wegens het bekladden van joodse graven met hakenkruisen en teksten als 'juden raus' en 'wir sind zurück') heeft Voorpost meer mensen met een radicaal extreemrechts verleden in de gelederen.''
 
ALERT
VOORPOST VIERT 30STE VERJAARDAG
 
 
 
 
 
 
[26]
 
ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
WILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN
22 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
 
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
SAMENWERKING EXTREEM RECHTS VRAAGT OM SERIEUZE TEGENBEWEGING
 
 
 
 
 
[27]
 
 
OMROEP WEST
NEO NAZI'S OP PVV DEMONSTRATIE
21 SEPTEMBER 2013
 
 
ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
WILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN
22 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
SAMENWERKING EXTREEM RECHTS VRAAGT OM SERIEUZE TEGENBEWEGING
 
 
SOCIALISME.NU
PVV DEMONSTRATIE IS TEKEN AAN DE WAND
25 SEPTEMBER 2013
 
 
[28]
 
CIDI
CIDI ROEPT PVV OP
NEEM AFSTAND VAN NEO NAZI'S
23 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
 
[29]
 

Pechtold

 
Wilders kwam tijdens het debat stevig in aanvaring met Pechtold toen de D66-leider hem verweet geen afstand te nemen van antisemitische uitingen tijdens de PVV-demonstratie afgelopen zaterdag.
"Op de bijeenkomst werd de NSB-vlag getoond. De Hitlergroet werd gedaan. Op het einde bedankte Wilders iedereen. Hij heeft nergens de gelegenheid genomen om afstand te doen van deze uitingen", aldus Pechtold.
Ook confronteerde hij Wilders met diens contacten met rechtse partijen in Europa als Front National, Lega Nord en Vlaams Belang. 
 
NU.NL
 
SAMSOM JAAGT CDA TEGEN ZICH IN HET HARNAS
25 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[30]
 

Halve nazi

 
Wilders noemde hem vervolgens een "een zielig, miezerig en hypocriet mannetje", omdat de D66-leider hem in zijn ogen neerzet als "halve nazi".
"Het spreekt voor zich dat de PVV en de duizenden aanhangers niets hebben met extremisme en niets hebben met antisemitisme en dat de PVV niets heeft met allemaal dat soort idioterie", aldus Wilders.
 
 
NU.NL
 
SAMSOM JAAGT CDA TEGEN ZICH IN HET HARNAS
25 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[31]
 
NIEUWSUUR.NL
WILDERS WIL ANTI EUROPA ALLIANTIE
7 OCTOBER 2013
 
 
 
[32]
 
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
 
 
[33]
 
NOS
DEMONSTRATIE VOOR PIET EN TEGEN VN
23 OCTOBER 2013
 
 
 
[34]
 
NRC
VERENIGDE NATIES DOEN ONDERZOEK NAAR ''DOMKOP EN KNECHT'' ZWARTE PIET
19 OCTOBER 2013
 
 
[35]
 
WIKIPEDIA
PAPUA CONFLICT
 
 
 
[36]
 
ZWARTE PIET
GERRIT DE HEUS
26 OCTOBER 2013
 
 
[37]
 
 
ZWARTE PIET
GERRIT DE HEUS
26 OCTOBER 2013
 
 
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
PRO ZWARTE PIET MANIFESTATIE ORGIE VAN RACISME
 
 
 
 
[38]
 
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
PRO ZWARTE PIET MANIFESTATIE ORGIE VAN RACISME
 
 
 
[39]
 
''Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.''
....
....
''Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid - als katalysator van de integratieproblemen - voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.''
 
PVV
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
 
 
 
[40]
 
 
PVV
DEMONSTRATIE VOOR ZWARTE PIET GROOT SUCCES
 
 
[41]
 
UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007
 
NEDERLAND BEKENT KLEUR
WAT WIL WILDERS
 
 
WIKIPEDIA
MARINE LE PEN
 
 
 
 
THE GUARDIAN
MARINE LE PEN EXPECTED TO FACE CHARGES FOR INCITEMENT
TO RACIAL HATRED
2 JULI 2013
 
 
''Le Pen junior is seen as having taken the party in a more moderate direction but she is nonetheless tough when talking about immigration and the so-called ‘Islamisation’ of France. She opposes France’s membership of the euro and advocates a protectionist policy.''

THE JOURNAL
L'EXPLAINER: THE CANDIDATES AND ISSUES IN THE FRENCH PRESIDENTIAL ELECTIONS
22 APRIL 2012
 
 
THE TELEGRAPH
MARINE LE PEN PLANNING ITALY TRIP TO CONDEMN NORTH AFRICAN REFUGEES
8 MAART 2011
 
 
 
[42]
 
WIKIPEDIA
JEAN MARIE LE PEN
 
 
 
''Her father, who has been convicted by several courts for racist and anti-Semitic statements, once said on television, “I do not think all races are equal.” He called Nazi gas chambers “a detail” of history and said the German occupation of France — during which hundreds of thousands of French died, including about 77,000 Jews— “was not particularly inhuman.”

THE GLOBAL POST
JEAN MARIE LE PEN: A FRENCH ICON EXITS THE STAGE
17 JANUARI 2011


 
NOS
LE PEN VEROORDEELD OM UITSPRAKEN
16 FEBRUARI 2012
 
 
 
[43]
 
Dat het antisemitisme niet helemaal weg is, bleek toen ze opriep tot een verbod van niet alleen hoofddoek, maar nadrukkelijk ook van keppeltjes, de hoofdbedekking van joodse mannen. Zo liet ze aan old skool antisemieten binnen het Front National zien dat ook onder het nieuwe management hun traditie een plek had.

PETER STORM
BELANGRIJKE ACTIES TEGEN RACISME OP KOMST
10 NOVEMBER 2013THE GUARDIAN
WHAT KIND OF FRENCH REPUBLIC NEEDS THE PROTECTION OF
MARINE LE PEN?
26 SEPTEMBER 2012
 
 
 


 
 
[44]
 
OPINIEPANEL
PVV STEMMERS POSITIEF OVER SAMENWERKING MARINE LE PEN
 
 
AD
PVV'ÉRS ZIEN SAMENWERKING MET LE PEN WEL ZITTEN
13 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
[45]
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
WERVINGSKRACHT EXTREEM-RECHTS AFGENOMEN, OMDAT SOMMIGE STANDPUNTEN SALONFAHIG ZIJN GEWORDEN
3 NOVEMBER 2010
 
 
 
[46]
 
WIKIPEDIA
DOORNROOSJE
 
 
 
[47]
 
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
13-11-2013 LAWAAIPROTEST: LE PEN NIET WELKOM IN DEN HAAG
 
 
 
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
12-11-2013 DEMONSTRATIE: HET PROBLEEM HEET RACISME!
 
 
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
200 MENSEN AANWEZIG OP DEMONSTRATIE ''HET PROBLEEM HEET RACISME''
 
 
BELANGRIJKE ACTIES TEGEN RACISME OP KOMST
PETER STORM
 

Meer van Astrid Essed