Grondslag verzamelen persoonsgegevens NS ?

dinsdag 8 mei 2007 10:32 | Aservire | 3390 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Nederlandse Spoorwegen
t.a.v. De Directie
Antwoordnummer 11090
5200 VC 's-Hertogenbosch

Cc: College Bescherming Persoonsgegevens


Geachte leden van directie Nederlandse Spoorwegen,

Op of omstreeks xx april j.l. ontving ik uw oproep voor het toezenden van een pasfoto welke nodig is voor de verlenging van mijn Voordeelurenabonnement.
In het bijgesloten formulier treft u de pasfoto aan en aangezien ik mijn abonnement heb gehandhaafd wens ik gebruik te blijven maken van mijn Voordeelurenabonnement.

In uw brief schrijft u ook dat u gebruik gaat maken van een OV-chip kaart. Uit de schrijvende media begrijp ik dat uw bedrijf gebruik gaat maken van een RFID chip.
Als Nederlands bedrijf bent u natuurlijk op de hoogte van de geldende wetgeving in verband met het verzamelen van gegevens over burgers in Nederland. De wet ziet er op toe dat u pas gegevens van burgers kan verzamelen met toestemming van College Bescherming Persoons gegevens (CPB)
Ergo het CPB heeft bepaalt dat uw bedrijf aan de volgende voorwaarden dient te voldoen "De NS moet aantonen wat de noodzaak is deze op personen herleidbare gegevens te bewaren."

Tevens ziet de Nederlandse Grondwet (GW Art.10) erop toe dat men in Nederland uitsluitend gegevens over burgers (persoons gegevens) mag verzamelen als dit op wettelijke basis is gegrond.
Natuurlijk ziet u directie erop toe dat het bedrijf waarvoor u werkt zich houdt aan de Nederlandse wetgeving. Omdat u natuurlijk niets te verbergen heeft en een open organisatie nastreeft verzoek ik u mij de volgende vragen te beantwoorden:


1. Bij welke datum en bij welk besluit heeft u van het CPB toestemming gekregen om gegevens bestanden
     over burgers, welke gebruik maken van het NS bedrijf, aan te leggen cq op te slaan ?

2. Op welke wettelijke richtlijn heeft u zich gebaseerd bij uw besluit om persoons gegevens cq
     reis gegevens van de reizigers op te gaan slaan cq te bewaren ?

Omdat een en ander nogal onduidelijk is zult u mijn besluit respecteren dat ik hierbij de Nederlandse Spoorwegen geen toestemming geef persoons gegevens/reisgegevens van mij op te slaan cq te bewaren.

Dit roept de volgende vraag bij mij op:

3. Hoe gaat u bewerkstelligen dat over ondergetekende geen persoons gegevens verzamelt worden ?

In afwachting van uw genummerde reactie voor 18 mei 2007, teken ik,

Hoogachtend,


XXXX

Bron: Persoonlijk
Externe link: http://www.yayabla.nl

 Quote

'Als je jong bent en ergens voor vecht,ben je een rebel.Als je hetzelfde doet als oudere vrouw nemen er mensen aanstoot aan'.
Antjie Krog (dichteres/schrijster)