Overheid zwijgt ouderen opgelet : halvering van de AOW vanaf 2015 !

Ma 3 Februari 2014 13:49 | deonderzoeker | 2258 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Het lijkt me goed om u te attenderen op de toekomstige rampzalige inkomenssituatie van een grote groep mensen die de komende jaren wordt gepensioneerd. Wellicht hoort u ook tot die groep en weet u het nog niet (uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de betrokkenen nog niet op de hoogte is !). Het gaat om gehuwde mannen of vrouwen die vanaf 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en waarvan de partner jonger is en zelf geen eigen inkomen heeft. Deze groep zal vanaf 2015 slechts de helft van het huidige AOW bedrag ontvangen.

Dit betekent dat mensen die aanspraak hebben op geen of weinig aanvullend pensioen, dan moeten zien rond te komen met een bedrag van in totaal zo’n 700 euro. Het is helder dat twee mensen in Nederland niet van zo’n bedrag kunnen leven, ook niet als ze 65 zijn.

Onbekendheid door onvoldoende en verhullende voorlichting
Wat opvalt is, dat velen, die dit lot boven het hoofd hangt, nog geen enkele – of slechts zeer beperkte – notie hebben van hun toekomstige rampzalige situatie. Dit laatste is vooral het gevolg van het gebrek aan voldoende en gerichte voorlichting vanuit de overheid. Hoewel in 2009 aan alle jongere partners door de Sociale Verzekeringsbank een brief over dit onderwerp is geschreven, was de inhoud daarvan dusdanig verhullend, dat menigeen toen kennelijk niet heeft begrepen dat het om zulke grote bedragen zou gaan (de helft van het huidige aow-bedrag). In de brief wordt slechts gewag gemaakt van het ‘vervallen van de partnertoeslag’ per 2015. Nu zijn er weinig mensen te vinden die nog voor hun pensionering weten wat een aow-partnertoeslag is en hoe hoog die is. In die brief werd dit ook niet duidelijk gemaakt.

lees verder