De Wereld

Za 13 Januari 2007 07:13 | Angelique | 2974 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De Wereld,

De Heer sprak tot Noach en zei ; Over zes maanden zal ik het laten regenen tot de hele aarde bedekt is met water en de slechte mensen zijn omgekomen. Maar ik wil enkele creaturen sparen en wel twee van elke levende soort op deze planeet. Ik beveel je een ark te bouwen'. En met een lichtflits leverde hij de specificatie's van de ark'. Okay zei Noach,bevend van angst en frunnekend met de gekregen ontwerpplannen."Zes maanden en dan begint het te regenen'. donderde de Heer,"zorg maar dat de ark klaar komt,of je zult moeten leren lang te kunnen zwemmen.

Zes maanden gingen voorbij,wolken verduistereden de hemel en het begon een beetje te regenen. De Heer zag Noach in de tuin zitten maar zonder ark "Noach riep de Allerhoogste", waar is de ark?"Heer, astublieft vergeef me"smeekte Noachïk heb mijn best gedaan,maar er waren grote problemen; eerst moest ik een bouwvergunning aanvragen en een milieuvergunning voor het arkprojekt. En uw plannen waren niet conform de normen.

Dus moest ik een scheepsontwerper inhuren om de plannen op nieuw te tekenen. Toen ontstond er een grote discussie of de ark al of niet een Sprinkler-blussysteem aan boord moest hebben, Daarna tekende mijn buurman bezwaar aan,omdat ik de bouwvoorschriften overtrad door de ark in mijn voortuin  te bouwen. Daardoor moest ik een nieuwe afwijkende bouwvergunning aanvragen bij Bouw en Woning toezicht. Toen kreeg ik problemen om aan genoeg hout te komen. Er was een kap verbod uitgevaardigd om de bosuilen te beschermen.

Ik moest Natuurmonumenten ervan overtuigen dat ik het hout nodig had,om de bosuilen te redden. Maar ze lieten niet toe dat ik de uilen ging vangen en hout ging kappen. De timmerlieden vormden een vakbond en gingen staken. Ik moest van het Ministerie van Sociale zaken onderhandelen over een nieuwe CAO voordat ze nog een zaag of hamer terhand mochten nemen. Nu werken er 16 timmerlieden aan de boot, maar ik heb nog steeds geen uitzicht op het verzamelen van twee uilen. Toen ik de andere dieren wilde gaan vangen ,werd ik aangeklaagd door de Dierenbescherming. Zij verweten mij slechts twee van elk soort te overleven. Net was dit probleem opgelost of er moest een milieu-effect-rapportage op tafel gelegd worden,voordat uw zondvloed mocht gaan plaats vinden.

De overheid was niet gevoelig voor mijn argument, dat zij geen invloed mag hebben op activiteiten van het Opperwezen.  Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening wilde daarna een kaart van het zondvloed projekt, ik heb hen een wereld bol gestuurd. Op dit moment ben ik nog in onderhandeling met het Arbeidsbureau en met Vluchtelingen hulp. Beide willen weten hoeveel buitenlanders ik in het kader van gelijke kansen aan het werk wil zetten. De inspectie van de Belastingdienst heeft al mijn bezittingen in beslag genomen,omdat ik voornemens zou zijn het land te verlaten en zo mijn belastingaanslagen zou ontduiken.  Ik denk dat ik de eerste vijf jaar de ark niet af krijg klaagde Noach.  (wordt vervolgt)                        

Bron: angelique