Jullie zijn Poortwachters en Verspreiders van het Levende Licht.

Vr 22 September 2006 10:54 | Nemue :-) | 5888 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Geliefde meesters, vergun het ons jullie vanuit ons standpunt een kort overzicht te geven met betrekking tot de mensheid en de Aarde. Stel je voor dat jullie je planeet bekijken met onze visuele vermogens vanaf een van de grote Licht Steden boven de Aarde.

Wij zien de grootste en de kleinste vaste vormen en structuren, we zien en voelen echter ook de frequentie patronen en kleuren die door elk bezield en onbezield object op Aarde worden uitgezonden. Wij observeren en bewaken voortdurend de veranderende patronen binnen de Aarde, de oceanen, en de atmosfeer/aura van de Aarde, evenals de activiteiten van jullie zon en de natuurelementen.

Wij zien grote en kleine gebieden, die beginnen te stralen met de heldere, harmonieuze kleuren/frequenties van de zeven lagen van de Vijfde Dimensie en de archetypische frequenties van de Zesde Dimensie. Dat zijn de locaties die de schitterende geschenken van Liefde/Licht uit de Celestijnse Licht Steden stevig beginnen te aarden.

Wanneer jullie eensgezind met je zielsfamilies samenkomen, om jullie belofte betreffende je Goddelijke Missie opnieuw te bevestigen, kijken we toe hoe een prachtige Lichtzuil opstijgt en zowel de Licht Piramide van jullie groep als je individuele Piramides vult, om zich dan te verbinden met de dichtstbijzijnde Stad van Licht.

Konden jullie maar de geometrische Lichtpatronen zien die nu jullie persoonlijke Piramides van Licht binnenstromen, terwijl jullie het druppelproces activeren dat dit schitterende geschenk binnen je zelf verankert, waarbij het overschot naar de kern van de Aarde vloeit, en vervolgens zowel van voor als van achter, uit je Zonnevlecht stroomt.

Deze verheven energiebezieling creëert een heilige ruimte om jullie en waaiert dan geleidelijk aan in steeds grotere cirkels uit, om zich uiteindelijk met vergelijkbare energie van andere Licht Dragers te verbinden. De duisternis en de schaduwlanden worden duidelijker en zichtbaar, nu het Licht van de Geest steeds grotere gebieden creëert met contrasterende frequenties.

Wij zien de maalstroom van chaotische, en van haat vervulde energie terwijl het vortexen van dood en verderf zaait. Net zoals het Licht frequenties van vrede, overvloed en harmonieuze wisselwerking aantrekt en uitzend, zo schept en zendt het Duister, dat verstoken is van het belangrijkste deel van het Spirit Licht, pijn, lijden, verdriet en vernietiging.

Er wordt, gedurende deze epische tijd van verandering, een groot drama opgevoerd op Aarde. En jullie moeten je herinneren dat zowel de onschuldige als de niet zo onschuldige op een hoger bewustzijnsniveau afspraken maakten om deelnemers te zijn in de chaotische strijd van evolutie en transformatie.

Het is inherent aan jullie menselijke aard om verandering te weerstaan en het onbekende te vrezen, totdat jullie goed op weg zijn om verLichte spirituele menselijke Wezens te worden die gebeurtenissen van een hoger standpunt en een uitgebreider inzicht waarnemen.

Het beste en het slechtste van elk land wordt nu voor het voetlicht gebracht opdat alle burgers van deze wereld zowel de dwalingen, kortzichtigheid en misleiding als de wijsheid, waarheid en integriteit van hun leiders kunnen zien.


Wanneer jullie, Lichtdragers, gefocust, pro actief en genoeg toegewijd worden, zullen jullie eisen en er op staan dat leiders het hoogste goed van alle mensen dienen. Jullie zullen leiders bekrachtigen die niet bang zijn om tegen de gevestigde orde in te gaan om drastische, eerlijke en hoognodige veranderingen door te voeren. Leiders die door de Geest geïnspireerd zijn en toegewijd zijn aan

Gelijkheid, vrede en voorspoed voor allen en niet slechts voor een select aantal.

Weet dat als je bezield wordt door het Licht van Spirit, het alles en iedereen om je heen beïnvloed. Wanneer je schittering groeit en zich uitbreidt, zullen jullie steeds meer gelijkgestemde mensen in je bewustzijnssfeer aantrekken.

De spirituele trompet om te ontwaken klinkt steeds luider en weergalmt door heel het land van de minst bevolkte streken op Aarde tot in de dichtstbevolkte gebieden. Het Licht kent geen favorieten, het zal alles en iedereen bezielen en zegenen die openstaat voor die transformerende opwekkende energieën.

Jullie moeten ook beseffen dat sommige dierbare zielen niet in staat zullen zijn in de aura van je Licht te staan omdat het voor hen te pijnlijk is. Opzettelijk of niet, zij zullen trachten je uit je centrum te halen en de status quo te herstellen, of de dingen te behouden zoals het vroeger was, ongeacht hoe onbevredigend of chaotisch dat ook was.

Het is belangrijker dan ooit tevoren dat jullie, als omvormers en transformers van het zuivere Schepper Licht, gefocust en standvastig blijven in je streven om het zuivere Schepper Licht te integreren en steeds meer in de wereld uit te stralen.

Veel mensen in je omgeving zullen zich afvragen waarom je bent veranderd, en waarom je niet langer mee wilt doen aan de oude spelletjes van drama en laagfrequentie vermaak.

Wanneer jullie voorwaarts gaan op het pad van Zelf Meesterschap, zullen de energieën en daden van anderen je steeds minder beïnvloeden. We hebben jullie vaak gezegd dat je het beste kunt lesgeven door een voorbeeld te zijn middels je intenties en handelingen, en uiteindelijk ook door woorden van wijsheid op de juiste tijd te spreken.

Maar als je omgeving niet bereid is te leren handelen en reageren op een positievere, harmonieuze manier via observatie, of te luisteren als je met liefdevolle suggesties en morele steun komt, is het van belang dat jij je uit het drama dat anderen scheppen terug trekt, en je als onpartijdige waarnemer opstelt.

Zoekers van wijsheid en zelftransformatie leren van hun acties en reacties, of die nu positief of negatief zijn. Van uit spiritueel oogpunt bieden negatieve gebeurtenissen een kans om te leren welke weg de meest positieve resultaten brengt. Jullie Hoger Zelf test jullie, telkens weer, tot jullie zaken verwerpen die je hoogste goed niet dienen, en dat wat jouw waarheid is bevestigd.

Vele van jullie waren bekend als Poortwachters van de Zeven Hemelen van God Bewustzijn, waar jullie de opzichters waren van de nieuwe zielen die voorbereid werden om in dit zonnestelsel of op de Aarde te incarneren in die lang vergleden mystieke tijden.

Nu worden jullie verzocht Poortwachters te zijn voor de nieuwe energieën die klaar staan om in te dalen en de Aarde en alle bewuste Wezens te bezielen met het Levende Licht van transformatie en verbetering. Terwijl jullie voort gaan met je evolutie, zullen jullie de astrologische invloeden die jullie meebrachten om dit leven te ervaren, overwinnen.

Jullie krijgen ook een gouden kans om de kwaliteiten, attributen, talenten en aspecten van de Drie God Stralen te activeren, integreren en te gebruiken, evenals de wonderbaarlijke kwaliteiten van alle twaalf belangrijkste Stralen van dit Universum. Jullie kunnen dan elke Avatar, Verrezen Meester, Aartsengel of Hemels Wezen oproepen om je te overhuiven (OverLight) en je te helpen je hoogste potentieel te verkrijgen.

Als jullie je hele chakra systeem in balans en eenheid brengen, zullen jullie vitaler worden en steeds meer van het leven brengende elixer diep in de Aarde en naar de mensheid uitstralen. Jullie worden een microkosmos van Licht binnen de Steden van Licht die jullie nu op Aarde gaan creëren.

Wij moeten jullie ook zeggen dat aan deze wonderbaarlijke geschenken grote verantwoordelijkheid is verbonden: Jullie moeten staan voor wat je zegt, en je visioen en je Licht altijd met iedereen delen. Vergun het ons jullie verdere richtlijnen te geven om elke dag een Meester van licht te kunnen zijn.

Stem je altijd af op je hoogste waarheid. Vertrouw de inspirerende wenken van je Hoger Zelf; dat zijn gewoonlijk de eerste indrukken of antwoorden die je krijgt op een vraag of een situatie.
Je reactie op elke situatie, of die nu negatief of positief is, zou altijd gehuld in liefde volle energie geprojecteerd moeten worden.

Ongelukkig zijn en ontevredenheid komt altijd voort uit het niet naleven van je waarheid op elk bewustzijnsniveau waarop je thans functioneert. Levenslessen worden je altijd aangeboden conform je huidige inzichten.

Wanneer jullie evolueren naar Zelf Meesterschap, worden je lessen en uitdagingen subtieler en gewoonlijk minder dramatisch dan toen je niet gecentreerd was.

Uit en projecteer je emoties niet altijd op anderen. Sta je zelf toe alle emoties die je ervaart te uiten en te voelen, maar analyseer ze en los ze op binnen je eigen ´Sacred Place´. Spreek erover en deel ze slechts om misverstanden op te helderen, en filter je gedachten altijd via liefde en compassie. Dat is de weg van een meester.

Leer te ontvangen met evenveel liefde en enthousiasme als wanneer je aan anderen geeft.
Hoe meer liefde en respect je voor je zelf voelt, hoe meer liefde en respect je naar anderen uitstraalt. Visualiseer hoe liefde van je zonnevlecht uitstraalt in een oneindigheidssymbool, en voel hoe het liefdevolle energie op vele wonderlijke manieren weer naar je toe trekt.


Jullie moeten leren de bron te identificeren en met je eigen negatieve gedachten om te gaan. Vaak worden je negatieve gevoelens uit je omgeving opgepikt, en zeker als je een empathisch mens bent.

Leer je te omringen met een bol van Wit Gouden Licht, waarbinnen niets van een lagere frequentie kan binnen komen en je rust verstoren. Ieder een op Aarde zit in het proces van loslaten van oude herinneringen en gedachten.

Wees een passieve waarnemer als deze gevoelens je van binnen uit opschrikken. Claim ze niet, neem ze gewoon waar en zeg tegen je zelf: “Dit is woede wat ik voel”. Je kunt woede uiteraard ook vervangen door angst, schuld of enige andere ontkrachtende emotie.

Stel je een schitterende bal van Licht voor, die van je Hoger Zelf afdaalt, en in miljoenen minuscule kristallijnen diamanten uiteen spat, om door je lichaam te rimpelen waar ze de disharmonische energie transformeren en in balans brengen. Doe dit zo vaak als je nodig acht.

Wees een waarnemer van dat proces, opdat je geen negatieve frequenties in je aura creëert, terwijl je leert voortdurend binnen je Centrum van Liefde & Kracht te blijven.

Zet je mentale automatische piloot af, en word regisseur van je eigen reis en je eigen ervaringen. Stem je af op je eigen mentale radiostation, en zoek gedachten, frequenties en geluiden die verheffend en bekrachtigend zijn. Negatief, kritisch denken bestaat uit lagere ontwrichtende frequenties.

Als je niet leuk vindt wat er in je wereld gebeurt, verhef dan je gedachten en pas je gedachten aan opdat je evenwichtige, verheffende frequenties in gedachten en intenties projecteert.

Leer met beide hersenhelften te denken, met andere woorden gebruik je lineaire, analytische, naar buiten gerichte linkerhersenhelft samen met je intuïtieve, naar binnen gerichte rechterhersenhelft. Boor je geniale potentie aan, of de Licht Pakketjes van Wijsheid die binnen je hersens zijn opgeslagen in Lichtmembranen, die zijn afgestemd op het hoger dimensionale of kosmische warenhuis van kennis
.

Geliefde Dragers van Licht, omdat jullie meer vernieuwingsplasma integreren, en harmonieuze verspreiders van Licht worden, zijn wij nu in staat om interactief met jullie om te gaan, en via jullie nieuwe wonderbaarlijke zaken en te creëren, en wonderen die je grootste voorstellingsvermogen te boven gaan zullen zich in overvloed voordoen.

Wij koesteren jullie in het Levenslicht uit het hart van onze Vader/Moeder God en de oppermachtige Schepper. Ik ben altijd nabij om je te leiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Transmitted through Ronna Herman * STAR*QUEST* 6 ** Phone/Fax: 775-856-3654 * E-mail: RonnaStar@earthlink.net * Web Site: www.RonnaStar.com

Bron: Assayya

Meer van Nemue :-)