Hoe schrijf ik een nieuwsartikel?

Elke dag zie je ze: krantenberichten, blogs, de onzin van je vrienden op Facebook. Als lezer sta je er vaak niet bij stil hoe deze tot stand komen. Dat ga je pas bedenken wanneer je zelf een nieuwsartikel wil gaan schrijven. Wat bevat een goed nieuwsartikel? Hoe kun je het nieuwsartikel het beste indelen? En waar moet je op letten? In deze tekst lees je zes richtlijnen voor het schrijven van een goed en duidelijk nieuwsartikel.

Lengte

Regel: Een nieuwsartikel is ten hoogste dertig regels lang, dit komt neer op ongeveer 300 woorden.

Het doel van een nieuwsartikel is lezers op een korte, bondige, duidelijke en snelle manier op de hoogte brengen van het nieuws. Dat betekent dat je niet om de feiten heen draait, maar kort en duidelijk vertelt wat nu precies het nieuws is. Lezers moeten dit direct kunnen begrijpen en oppikken. Een artikel dat vragen bij zijn lezers oproept, is al geen goed artikel, maar vragen open laten in een nieuwsartikel is zeker een no go. Dit kun je voorkomen door een duidelijke lead (inleiding) te schrijven. Dit betekend overigens niet dat je artikelen nog maar 300 woorden lang mogen zijn. Je bent vrij om artikelen te plaatsen in de lengte die je wil. :)

Onderwerp

Regel: Het bericht beperkt zich in principe tot één onderwerp.

Het nieuwsartikel beperkt zich altijd tot één onderwerp. Dit is niet alleen gemakkelijk voor de schrijver, maar ook voor de lezer, deze wil immers het nieuws zo snel mogelijk tot zich kunnen nemen. Door het behandelen van één onderwerp blijft het bericht overzichtelijk en zal de lezer ook zijn doel bereiken. Naast het schrijven over één onderwerp is het tevens van belang dat de lezer aan de hand van de kop en de lead ziet waar het bericht over gaat, de meeste lezers baseren hier letterlijk hun keuze op. Wanneer de kern van het bericht dan ergens anders over gaat, kan de lezer onterecht verloren worden en dat is natuurlijk niet het doel van de schrijver.

De vijf w’s en de h

Regel: In het bericht is het antwoord op de vragen Wie?, Wat?, Waar?, Waarom?, Wanneer? en Hoe? terug te vinden.

Het beantwoorden van de vijf w’s en h zorgen voor structuur in je tekst.

 • Wat is er gebeurd?
 • Wie deed/doet het?
 • Waar is het gebeurd?
 • Wanneer is het gebeurd?
 • Waarom is het gebeurd of Waarom is het op deze manier gebeurd?
 • Hoe is het in zijn werk gegaan?

Sommige vragen zijn heel helder en snel beantwoord; denk aan op 01 januari 1988 is er een UFO geland in Helmond sindsdien word een jongen van 13 vermist. In dit geval kun je in één zin twee vragen beantwoorden. Vooral de Waarom? en Hoe? vraag lenen zich voor een wat uitgebreidere uitleg. :) Maar ook in de uitleg op de vragen Waarom? en Hoe? is het belangrijk om kort en bondig te blijven.

Feitelijk, duidelijk en nauwkeurig

Regel: De inhoud van een nieuwsartikel is feitelijk, duidelijk en nauwkeurig.

Nieuwsartikelen behoren feitelijk en onpartijdig te zijn. Nieuws heeft niets te maken met de mening van de schrijver. Het doel van een nieuwsartikel is een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld neerzetten van een situatie. Daarom is het belangrijk dat in een nieuwsartikel bronnen aangehaald worden. Bronnen in meervoud, omdat één bron, geen bron is. Zorg dus altijd dat je feiten gecheckt zijn, het liefst door jezelf, dan weet je ook zeker dat je achter hetgeen staat dat je opschrijft. Praat met persvoorlichters, vraag eens de mening van bijv. een medewerker wanneer het om een bepaald bedrijf gaat. Zorg dat de informatie onderzocht is. Hiermee maak je het voor jezelf ook meteen duidelijker en overzichtelijker. Vermijd ook een suggestieve woordkeus, woorden als natuurlijk, geweldig, weer, soms, vaak horen echt niet thuis in een nieuwsartikel. En als laatste in dit rijtje moet het bericht duidelijk en volledig zijn. Het bericht mag geen vragen oproepen. Deze onvolledigheid kan ook voorkomen worden door het checken van informatie. Bronnen geven vaak meer informatie dan een klein persbericht, zorg dus ook dat je daar gebruik van maakt.

Hiërarchische opbouw

Regel: Het bericht is hiërarchisch van opbouw en is ‘oprolbaar’.

De opbouw van een nieuwsartikel ziet er als volgt uit:

 • Kop,
 • Inleiding, deze bevat het nieuws,
 • Alinea’s, hierin worden de feiten weergeven.

Het is belangrijk om je bericht ‘oprolbaar’ te schrijven. De laatste alinea moet altijd het minst belangrijk zijn. Let er dus op dat je met het belangrijkste nieuws begint en steeds een ‘stapje teruggaat’.

Inleiding

Regel: De belangrijkste elementen staan in de inleiding van het bericht.

Een inleiding wordt ook wel een lead genoemd. De inleiding heeft drie belangrijke kenmerken:

 • Het leidt de lezer je bericht in.
 • Het vat je belangrijkste nieuws bondig samen.
 • Het prikkelt tot verder lezen.

Nu je weet hoe een nieuwsartikel gemaakt moet worden kan je beginnen met publiceren. Start je eerste nieuwsartikel op YaYaBLa.