SP Tilburg wil hondendatabank en DNA inzetten tegen hondenpoep

Di 4 Maart 2008 13:29 | Frank | 3567 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen

De lokale SP in Tilburg wil DNA van alle honden in de stad afnemen om problemen met hondenpoep tegen te gaan.

 

'Losliggende hondendrollen' kunnen zo aan de hond en aan de eigenaar worden gekoppeld. De fractie dient dinsdag een initiatiefvoorstel in voor de hondendatabank. if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000); if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1; document.write('');

De SP had volgens fractievoorzitter Johan van den Hout geen keus: "We komen er niet omheen, eerdere maatregelen tegen hondenpoep hebben onvoldoende geholpen."

De socialistische partij wil ook de hondenbelasting afschaffen. De inkomsten die daardoor worden misgelopen moeten worden gecompenseerd met de boetes die door de databank worden geïnd.

Penning

De Tilburgse fractie wil ook dat honden voortaan zichtbaar een penning dragen. Op het moment dat honden worden geregistreerd en een penning krijgen moet ook meteen DNA worden afgenomen.

What's next?

Reacties

  Menswaardig gedrag onder dwang is onmenswaardig

  Ma 10 Maart 2008 16:57 | Vincent Brunott |

  Wat een krankzinnig idee. Spelen met vuur noem ik dat. Als die DNA-maatregel effectief is zal het verlies aan inkomsten door het afschaffen van de hondenbelasting trouwens niet worden gecompenseerd...

  Jammer dat de SP in Tilburg niet inziet dat gedragsverbetering niet verwezenlijkt dient te worden via almaar toenemende drang/dwang en controle op de vierkante millimeter.

  Een chip in je hond (Gerda Verburg: CU) en de genen van het beest in de databank (SP). Lang leve de vrijheid. Drang, dwang en controle leiden tenslotte tot een hermetische samenleving waarin een slecht humeur, ziekte en een vroegtijdige dood welhaast gegarandeerd zijn. Ook de economie heeft daar natuurlijk ernstig onder te leiden.

  Als alles verwordt tot 'plichtsvervulling onder dwang' is er geen ruimte meer om nog iets te doen vanuit oprechte interesse, laat staan vanuit liefde voor de medemens. Interesse en liefde zijn individuele vermogens die onder dwang verkommeren en waardoor het leven tenslotte als zinloos wordt ervaren. Veel misdadigers ervaren het leven, behalve als ze 'aan het werk' zijn, als zinloos...

  In plaats van decennium na decennium de vrijheid in te perken en de mensen zodoende ongelukkig te maken zou er een klimaat van waardering, vertrouwen, vrijheid en mogelijkheden geschapen moeten worden. Een klimaat waarin mensen oprecht hun interesses kunnen volgen om zodoende op te groeien tot verantwoordelijke volwassenen, tot volwaardige mensen.

  Alles en iedereen wordt ondergeschikt gemaakt aan de perverse financiële belangen van de globale machtselite en als velen van haar 6 miljard slaven zich in dat klimaat misdragen, roepen de woordvoerders van die elite: Zie je wel, de mens is slecht, de knoet erover!

  En omdat veel mensen, gewend aan deze slavernij als aan de lucht die ze inademen, niet beter weten en zich ook niet beter kunnen voorstellen, klinkt het als een echo uit vele slavenkelen: Ja, de mens is slecht, de knoet erover! En dat is precies waar die machtselite ons wil hebben. We worden geacht uit 'vrije wil' die machtselite te verwelkomen alsof die onze redding is.

  Ook de SP in Tilburg werkt op deze manier mee aan datgene wat vanuit de SP-natuur eigenlijk bestreden dient te worden.

  En als de DNA-test nog niet zou zijn uitgevonden, hoe zou de SP in Tilburg dan het 'onoplosbare probleem' van de hondenpoep willen aanpakken? Zijn we echt zo afhankelijk van moderne technologie dat we niet zonder kunnen om menswaardig met elkaar om te gaan? En hoe illusoir is 'goed gedrag' dat onder dwang geschiedt?...