Economie drijft op negativiteit

Friday 27 April 2007 01:28 | tobiasdijkstra | 2494 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Merkwaardig dat het geld, de economie, voortkomt uit het profiteren van tegenstellingen tussen mensen. Het scheppen van problemen om er aan te verdienen.
Te weten dat die problemen er niet zijn als wij in rust zijn.
Wie heerst hier over de wereld? Wat is dat voor god? Die profiteert van anderen.
Tegenstellingen tussen landen en culturen worden geschapen, alhoewel dat met de komst van internet steeds minder wordt.
En dan is het nog de tegenstellingen die bevorderlijk zijn voor de handel. Zonder die tegenstellingen eten we met zijn allen van het land. De rest is allemaal illusie, schepping van problemen, voorkomend uit een gebrek van aandacht en oprechte belangstelling en duurzame zorg voor elkaar.
Gebruikmakend van de wet van Karma, van oorzaak en gevolg, profiteren mensen van elkaar.
De bedoeling is dus uit deze Karma te stappen, zeker als het gaat om problemen die geschapen worden die enkel voortkomen uit een gebrek aan oprechte belangstelling en aandacht en duurzame zorg voor de ander, met ook vaak een gebrek aan inlevingsvermogen in de ander. En het aanbieden van concreet toekomstperspectief.
Ben bewust van de bewustmakende gevolgen van betreft de fysieke wereld.
In deze fysieke wereld zijn tegenstellingen toetsbaar.
Geld is ook een stimulant voor mensen om zich te ontwikkelen, om bewust te worden van de waarde van de fysieke wereld, en deze voor hem of haar aan te wenden, en de geest ook te stimuleren zich te bekwamen in zijn waarneming van het tastbare, de feitelijke bevestiging van geestelijk geluk. Het tastbare voor zich aanwenden. Geld is eigenlijk ook een spirituele entiteit die de psyche houvast geeft op de fysieke wereld. Het is middel voor je eigen spirituele ontwikkeling, en om te geven aan anderen, lerend in nauwe samenhang met je handelen.
Dat er verdiend wordt aan menselijke ellende is niet terecht.
Het is echt een probleem van gebrek aan aandacht en oprechte belangstelling en duurzame zorg voor elkaar.
Het menselijke lijden kan toch beter opgelost worden in rust dan door economische activiteit.
Economie is een stimulans. Maar rust staat op nummer 1.
Economische activiteit is dat niet, en brengt toch al gauw meer lijden teweeg voor de werkende klasse.


Bron: Eigen Essay