De Protocollen van de Wijzen van Sion

Za 24 Februari 2007 22:19 | Frank | 9334 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

NIEUW

ROBIN DE RUITER

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION


De auteur ontmaskert in dit boek één van de meest explosieve en controversiële geschriften uit de geschiedenis:

De Protocollen van de Wijzen van Sion

De Protocollen handelen over een wereldwijde samenzwering om de bestaande ‘wereldorde’ te vernietigen en zo de weg vrij te maken voor een Nieuwe Wereldorde. Miljoenen mensen zullen slachtoffer van deze Nieuwe Wereldorde worden.

De algemeen heersende opvatting is dat de Protocollen een vervalsing zijn. Niets is minder waar!

Protocols of the Elders of ZionEen nauwkeurige bestudering van alle Protocollen toont aan dat de vraag naar de echtheid van het geschrift een absurde vraag is. Wanneer men namelijk het tijdsstip, waarop de Protocollen opgeschreven werden, in ogenschouw neemt, moet men, wanneer het om een vervalsing gaat, vaststellen dat de auteur een fout beroep gekozen had. Hij had dan namelijk profeet moeten worden. Het werkelijk bewijs voor de echtheid wordt geleverd door de inhoud van de Protocollen zelf en de dodelijke precisie van hun toekomstvoorspellingen.

De Protocollen bevatten een exact programma dat onverbiddelijk ten uitvoer is gekomen. De schrijver van de Protocollen moet een fantastische profeet geweest zijn die ruim een eeuw geleden de volgende gebeurtenissen intuïtief heeft zien aankomen: de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van veel Europese adel en monarchieën, de bewapeningswedloop en zelfs de oprichting van een internationale politiemacht (de Blauwhelmen). Bedenk wel dat deze voorspellingen aan het eind van de 19e eeuw gedaan werden!

De onbekende auteur van de Protocollen voorspelde ook de volgende ontwikkelingen: toenemende jeugdcriminaliteit, de invoering van moreel verwerpelijke ideologieën zoals het liberalisme, een verder moreel verval, vergaande verseksualisering van de samenleving, de ontwikkeling van de pornografie welke inmiddels tot een grootschalige industrie is uitgegroeid, de zogenaamde hulp aan de Derde Wereld, de controle van de staat over de opvoeding en de daaruit voortvloeiende beperking voor particulier onderwijs, de legalisering van abortus, de manipulatie door de media, ons huidige politieke systeem en het feit dat in het dagelijks leven met terrorisme rekening dient te worden gehouden.

Wie zich werkelijk in de Protocollen verdiept, kan amper geloven dat de anonieme auteur ervan een vervalser was. Het lijkt er namelijk veel meer op dat we te maken hebben met iemand die goed op de hoogte was van allerlei geheime plannen. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen. Leest men de Protocollen, dan wordt er een verbijsterende profetische waarheid geopenbaard.

OVERTUIGT U ZELF…….

In dit boek wordt in de bijlage een Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.

ISBN-13: 978-90-801623-7-2 Pagina’s 318 Prijs €22,00

VANAF 28 FEBRUARI VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL

De engelse versie van De Protocollen van de Wijzen van Sion

Documentaire de protocols of zion

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

Bron: wikipedia

Reacties

    ROBIN DE RUITER

    Zo 25 Februari 2007 00:43 | louise |

    Ik heb het boek DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN van ROBIN DE RUITER ademloos gelezen omdat het nogal aansluit bij wat ik al onbewust wist en voelde.  Ik was niet honderd procent  in alles met hem eens maar het boek  heeft me toch aan het denken gezet. Ik zal zeker ook ''De Protocollen van de Wijzen van Sion'' gaan lezen. De auteur van de Protocollen is onbekend maar daardoor niet onbemind. Mijn devies is: Onderzoek alles en behoud het goede!